Aktualności

Policjanci drogówki kontrolowali drogi i ich oznakowanie przy szkołach

Data publikacji 25.08.2017

Za kilka dni rozpoczęcie roku szkolnego. Jak zawsze policjanci drogówki będą prowadzić działania bezpieczna droga do szkoły, jednak wcześniej przeprowadzili lustrację dróg w rejonie szkól na terenie Mazowsza. Funkcjonariusz skontrolowali drogi przy 1029 szkołach.

Jak każdego roku policjanci garnizonu mazowieckiego, przed rozpoczęciem roku szkolnego sprawdzali stan dróg oraz ich oznakowanie na odcinkach przebiegających w pobliżu szkół. Funkcjonariusze sprawdzili wszystko, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

Efektem ich pracy było stwierdzenie 593 nieprawidłowości. Były to głównie:

 

  • Brak znaków A-17 (uwaga dzieci)

  • Brak znaku D-6 (przejście dla pieszych)

  • Brak znaku T-27 (przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci – tzw. Agatka)

  • Brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego U-11a balustrady

  • Brak znaku oznakowania poziomego P-10 lub słabo widoczne

  • Nieprawidłowa widoczność znaków (przysłonięte przez roślinność)

 

Szczegółowe informacje dotyczące ujawnionych nieprawidłowości zostały zawarte we wnioskach, które zostały opracowane i przesłane właściwym terytorialnie przedstawicielom GDDKiA Oddział
w Warszawie, MZDW w Warszawie oraz Powiatowym Zarządom Dróg w celu realizacji uwag w nich zawartych. Łącznie skierowano 205 wniosków.

 

Powrót na górę strony