Debata społeczna w Garwolinie - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Debata społeczna w Garwolinie

Wczoraj w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w naszym powiecie- „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Gospodarzami spotkania byli mł. insp. Iwona Czarnocka Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie oraz Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego reprezentowany przez Tadeusza Czamarę dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Wśród zaproszonych gości byli poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Woźniak, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego Marek Renik, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski, prezes Sądu Rejonowego w Garwolinie Waldemar Szostek oraz prokurator Rejonowy w Garwolinie Leszek Wójcik. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, radni miast i gmin, sołtysi, przedstawiciele innych służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych, przedstawiciele seniorów, mieszkańcy powiatu garwolińskiego oraz uczniowie szkół średnich.

Debata była poświęcona bezpieczeństwu na terenie Garwolina i powiatu garwolińskiego. Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie mł. insp. Iwona Czarnocka omówił stan bezpieczeństwa w całym powiecie. Następnie oficer prasowy KPP Garwolin asp. szt. Marek Kapusta omówił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i odnotowane na niej zgłoszenia. Przybliżył również uczestnikom sposób korzystania z dwóch aplikacji: Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie komendant mł. insp. Iwona Czarnocka zaprezentowała działania profilaktyczne podejmowane przez garwolińską Policję podkreślając projekt działań profilaktycznych nagrodzony przez MSWiA w rządowym programie „Ograniczania Przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej”. Pani komendant podkreśliła jak dużą role w obszarze profilaktyki społecznej odgrywają debaty społeczne. Kolejnym punktem było omówienie stanu realizacji wniosków, które zostały zgłoszone podczas debaty społecznej przeprowadzonej w 2016r.

Po zaprezentowaniu powyższych zagadnień wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do dyskusji, którą zapoczątkował poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Woźniak podkreślając bardzo dobry stan bezpieczeństwa w powiecie garwolińskim. Następnie radny Sejmiku Mazowieckiego Krzysztof Żochowski podziękował za bardzo dobrą współpracę Policji z innymi instytucjami. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. kpt. Tomasz Biernacki podczas wystąpienia zachęcił zebranych do właściwej konserwacji urządzeń grzewczych oraz korzystania z urządzeń służących do wykrywania tlenku węgla wydobywającego się z niesprawnej instalacji. Głównymi tematami poruszanymi przez uczestników debaty była nadmierna prędkość pojazdów poruszających się po drogach powiatu garwolińskiego, brak miejsc parkingowych w Garwolinie, brak chodników wzdłuż drogi nr 76 w gminie Borowie. Do wszystkich uwag zgłaszanych w tym zakresie ustosunkowywał się Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie oraz przedstawiciele innych służb odpowiedzialnych za wskazywane obszary tematyczne. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowyi Ewa Mucha złożyła podziękowania za bardzo dobrą współpracę garwolińskiej Policji z prowadzoną przez nią placówką oświatową.

Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie mł. insp. Iwona Czarnocka podsumowując spotkanie, podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie i czynny udział w dyskusji na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie garwolińskim.

Powrót na górę strony