Debata społeczna w Przysusze - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Debata społeczna w Przysusze

Wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyła się debata społeczna przedstawicieli Policji i samorządu z mieszkańcami powiatu przysuskiego. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację Moja Komenda oraz rolę dzielnicowego w kształtowaniu bezpieczeństwa w lokalnym środowisku.

Wczorajsza debata społeczna odbyła się pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, w której uczestniczyli m.in. Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp. Adam Czyżewski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze mł. insp. Sławomir Rek, Starosta Przysuski Marian Niemirski wraz z wicestarostą Tomaszem Matlakiewiczem, a także Adam Pałgan - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Przysusze.

W spotkaniu udział wzięły również władze samorządowe miasta i gminy, a wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, dyrektorzy szkół, które współpracują z przysuską policją i w powiecie przysuskim działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. W debacie wzięli również udział mieszkańcy Przysuchy.

Debata poświęcona była bezpieczeństwu na terenie Przysuchy i powiatu przysuskiego. Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp. Adam Czyżewski przedstawił stan bezpieczeństwa w regionie, omówił zgłoszenia jakie dotychczas zostały odnotowane w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przedstawił zagadnienia dotyczące specyfiki służby dzielnicowego. Komendant Czyżewski zaprezentował również stan realizacji wniosków, które zostały zgłoszone podczas debaty w listopadzie ubiegłego roku.  

Kolejnym punktem było przedstawienie uczestnikom spotkania sposobu zgłaszania na Policję informacji, za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uczestniczący w spotkaniu mogli śledzić na ekranie kolejne kroki, jakie należy wykonać, aby skutecznie zgłosić Policji problem wykorzystując do tego celu to nowoczesne narzędzie komunikacji.

Głos zabrał również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze mł. bryg. Marcin Sokół oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przysusze mł. bryg. Roman Świercz, którzy zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie występują szczególnie teraz, w okresie zimowym związane z ogrzewaniem domów. Wskazali działania, jakie należy podjąć w sytuacjach pojawienia się czadu oraz dymu w mieszkaniach. Komendant straży zachęcał zebranych do zakupu takiej czujki, która w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm automatycznie ostrym dźwiękiem sygnalizuje zagrożenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapobiec nieszczęściu.

W czasie dyskusji, na którą przyszedł czas po prezentacji, uczestnicy spotkania mogli zgłaszać prośby, wnioski i zadawać pytania dotyczące bezpieczeństwa wszystkim obecnym na sali przedstawicielom różnych służb i instytucji. Zgłoszone wnioski zostały zanotowane i po weryfikacji będą realizowane przez odpowiednie instytucje.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Przysusze podziękował uczestnikom spotkania za przybycie i udział w debacie. Głównym celem debat jest przede wszystkim poznanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, wymiana informacji o aktualnych zagrożeniach, a także wypracowanie wspólnych metod działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w debacie.

Powrót na górę strony