Debata społeczna w powiecie węgrowskim - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Debata społeczna w powiecie węgrowskim

Data publikacji 13.11.2017

W ramach konsultacji społecznych w Węgrowie w Starostwie Powiatowym odbyła się już V debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ.” Z mieszkańcami powiatu spotkali się Wicestarosta Węgrowski, Zastępca Burmistrza Miasta, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej oraz Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie.

W ramach konsultacji społecznych w Węgrowie w Starostwie Powiatowym 9 listopada 2017r. odbyła się już V debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego. Z mieszkańcami powiatu spotkali się Wicestarosta Węgrowski Halina Ulińska, Zastępca  Burmistrza Miasta Leszek Redosz, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Węgrowie oraz Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie mł. insp. Andrzej Styrczula.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.00 wprowadzeniem przez Komendanta Powiatowego mł. insp. Andrzeja Styrczulę, który zaprosił mieszkańców powiatu węgrowskiego do aktywnego udziału w debacie oraz przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy.
Następnie Komendant przedstawił realizację wniosków przedstawionych podczas debaty społecznej w 2016r., omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego. W trakcie prezentacji został przedstawiony program „ Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz aplikacja „Moja Komenda”. Komendant omówił również realizowanie programów profilaktycznych przez węgrowskich policjantów.
Ważną kwestią podczas spotkania była prezentacja aplikacji  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa zagrożeń jest zaproszeniem lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Jest również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Węgrowie st. bryg. Jarosław Soszyński również przedstawił i omówił prezentację  dotyczącą zagrożeń związanych z  pożarami, brakiem prawidłowej wentylacji, zatruciem dwutlenkiem węgla i czadem.
Mieszkańcy powiatu węgrowskiego oraz zaproszeni na spotkanie goście zgłaszali swoje uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa. Podziękowano za spotkania i kampanie prowadzone na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy powiatu zauważyli aktywność i pracę policjantów na rzecz bezpieczeństwa. Ponadto zgłaszano problemy na osiedlach mieszkaniowych w Węgrowie. Poproszono o kontrolowanie osób poruszających się bez kamizelek odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym. Poruszony został temat samochodów driftujących po rondach i o  zamontowaniu monitoringu. Zwrócono uwagę, także na pojazdy, które parkują wzdłuż rzeki Liwiec na polach i łąkach. Uczestnik debaty zwrócił także uwagę na kupowanie przez młodzież szkolną alkoholu w godzinach nauki szkolnej.
Na zakończenie debaty mł. insp. Andrzej Styruczala podsumował zgłoszone wnioski i zapewnił o ich realizacji w najbliższym czasie. Komendant podziękował wszystkim policjantom z KPP w  Węgrowie za zaangażowanie w służbę, samorządowcom za współpracę i pomoc


Autor: post. Marta Lewandowska

Powrót na górę strony