Aktualności

Dzielnicowi uczą i przestrzegają

Data publikacji 23.11.2017

Przysuscy dzielnicowi w ramach „Akademii Dzielnicowego” spotkali się z młodzieżą oraz przedszkolakami. Uczyli i rozmawiali o zagrożeniach jakie niosą ze sobą dopalacze i narkotyki oraz zapoznawali i wyjaśniali najmłodszym do czego służy i kiedy korzystać z numeru alarmowego 112.

Dzielnicowy – asp. szt. Józef Seta w  trosce o bezpieczeństwo młodzieży przeprowadził pogadankę na temat dopalaczy i środków psychotropowych. Głównym celem tego spotkania, było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych pozwala na unikniecie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami. Spotkania tego typu mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, na które mogą czasem nieświadomie napotkać.

Podczas wizyty dzielnicowy omówił podział nowych substancji psychoaktywnych, przyczyn sięgania po narkotyki i dopalacze przez młodych ludzi, kwestie prawne oraz aspekty zdrowotne zażywania środków odurzających. W dalszej części poinformował słuchaczy o odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne.

Natomiast dzielnicowy – asp. Jacek Popiński z Posterunku Policji w Odrzywole odwiedził maluchów z przedszkoli w Rdzuchowie i Grabowej. Podczas tych spotkań dzielnicowy objaśnił do czego służą numery alarmowe, z których należy korzystać w sytuacji zagrożenia. Rozmawiał z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach na drodze, prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię, przypominał również, jak istotną rolę odgrywają elementy odblaskowe, a także jak bezpiecznie podróżować samochodem.

Na zakończenie spotkania dzieci wspólnie z dzielnicowym wykonały plakaty promujące numer alarmowy 112 oraz otrzymały od niego odblaski i kolorowanki.

 

Autor: asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony