Aktualności

Szkolili nauczycieli z zagrożeń narkotykowych

Data publikacji 14.12.2017

Narkotyki, dopalacze, leki na receptę i z te wydawane bez, a także sposób zwalczania narkomanii, niezwykle ważna profilaktyka i procedury w przypadku ujawnienia w szkole ucznia znajdującego się pod wpływem środków psychoaktywnych, to tylko niektóre zagadnienia poruszone podczas szkolenia dla grona pedagogicznego z Sochaczewa. Spotkanie zostało zainicjowane przez Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie, a współorganizowane przez Urząd Miasta Sochaczew i Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sochaczewie.

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sochaczew odbyło się szkolenie dla przedstawicieli szkół miejskich. Przedsięwzięcie wynikało z porozumienia podpisanego w lipcu między Komendantem Powiatowym Policji w Sochaczewie insp. Michałem Safjańskim a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Marią Olędzką. Dotyczy ono współpracy w zakresie przeciwdziałania wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych na obszarze powiatu sochaczewskiego. O organizację szkolenia wnioskowali również nauczyciele obecni na debacie społecznej, która odbyła się w listopadzie br..

Spotkanie rozpoczął Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew Marek Fergiński. Pierwszym prelegentem był komendant sochaczewskich policjantów insp. Michał Safjański, który przedstawił prezentację na temat „Przestępczość narkotykowa i obrót środkami psychoaktywnymi”.

Szkolenie swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Konrad Jakubiak oraz Radca Głównego Inspektora Sanitarnego z Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi dr Jacek Łuczak, którzy omówili możliwości przeciwdziałania zjawisku używania dopalaczy.

Głos zabrała również Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Sochaczewie Elżbieta Uczciwek, która omówiła dostępne formy pomocy oferowane przez placówkę. Nauczyciele otrzymali niezbędne numery telefonów, które będą mogli wykorzystać w przypadku ujawnienia ucznia z problemem np. narkotykowym.

Jako ostatnia zabrała głos pedagog Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie Beata Domańska, która przypomniała jakie obowiązują procedury postępowania w przypadku ujawnienia ucznia znajdującego się pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły lub w przypadku podejrzenia posiadania przez niego narkotyków.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy dostali pakiety z raportami GIS w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, a policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii zaprezentowali walizkę narkotykową, w której znajdują się rzeczy łudząco podobne do narkotyków, a także przedmioty służące do ich zażywania.

Policjanci z Sochaczewa planują zorganizować kolejne spotkania, tym razem dla przedstawicieli szkół z terenu gmin.

 

Autor: sierż. szt. Agnieszka Dzik/AC

Powrót na górę strony