Działania NURD w poniedziałek - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Działania NURD w poniedziałek

Data publikacji 08.04.2018

Pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na uwagę zasługuje fakt, że ryzyko utraty życia na naszych drogach przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dwukrotnie większe niż średnia europejska.

Dlatego też, zgodnie z harmonogramem działań krajowych, w poniedziałek (09.04) na terenie garnizonu mazowieckiego Policji zostaną przeprowadzone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych

i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

WRD KWP zs. w Radomiu

 

W czasie działań policjanci ujawnili aż 527 wykroczeń, w tym popełnione przez:

  1. Kierujących pojazdami silnikowymi 65 w tym:

a/ nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych – 1,

b/ nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych - 1,

c/ inne – 63.

  1. Kierujących rowerami 54,

a/ nieprawidłowe oświetlenie – 13,

b/ jazda wzdłuż przejścia dla pieszych – 16,

c/ inne – 25.

  1. Pieszych 280.

a/ niestosowanie się do sygnalizacji świetnej – 20,

b/ przechodzenie w miejscach niedozwolonych – 219,

c/ inne -41.

Należy zauważyć, że 219 pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety są to osoby, które są bardzo narażone na stanie się ofiarą wypadku drogowego. Dla policjantów największym sukcesem podczas działań byłaby sytuacja, w której nie byłoby popełnionych wykroczeń.

 

Powrót na górę strony