Działania krajowe „Noga z gazu” - 20.04 - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Działania krajowe „Noga z gazu” - 20.04

Data publikacji 20.04.2018

W roku 2018 w okresie od 01 stycznia do 15 kwietnia kierujący pojazdami spowodowali 6491 zdarzeń drogowych, gdzie podstawową przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 21 osób , a dalszych 204 zostało rannych.

Mając zatem na względzie potrzebę poprawy przestrzegania przez kierujących przepisów dotyczących prędkości jazdy oraz realizując założenia NP BRD w dniu 20.04.2018 r., w godz. 7 - 19 na terenie jednostek Policji garnizonu mazowieckiego przeprowadzone zostaną działania pod nazwą „NOGA Z GAZU!”

Celem działań jest:

  1. uświadomienie kierującym jak dużym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego oraz przyczyną większości zdarzeń drogowych jest przekraczanie lub niedostosowanie prędkości do przepisów lub warunków ruchu.

  2. Rozpowszechnienie za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji na temat problemu polegającego na powszechnym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości przez kierujących oraz skutków zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, a także podejmowanych przez Policję działań zapobiegawczych w tym zakresie.

  3. Zwiększenie wrażliwości i wzmocnienie w społeczeństwie braku akceptacji dla tego typu zachowań.

 

Autor: nadkom. Sylwester Kacprzak/WRD

 

PODSUMOWANIE:

W czasie działań policjanci zmierzyli prędkość 3501 kierujących, z których 465 przekroczyło dozwoloną prędkość. Policjanci biorący udział w działaniach dokonywali pomiarów prędkości szczególnym nadzorem obejmując wloty do miejscowości (okolica ustawienia tablicy D-42 „Początek obszaru zabudowanego”) oraz przejścia dla pieszych (bezpośrednia okolica przejść dla pieszych). Każdy zatrzymany do kontroli otrzymał ulotkę opisującą związek pomiędzy prędkością a drogą zatrzymania.

Działania w dalszym ciągu będą kontynuowane.

 

Powrót na górę strony