Dla bezpieczeństwa na gostynińskich drogach - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Dla bezpieczeństwa na gostynińskich drogach

Data publikacji 24.04.2018

Wczoraj w sali Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której udział wzięli gostynińscy policjanci oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu mł. insp. Jacek Mnich.

Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu gostynińskiego w roku 2017 omówił Naczelnik WRD KPP w Gostyninie kom. Paweł Trojanowski, który na spotkaniu z rąk Starosty Gostynińskiego Tomasza Matuszewskiego otrzymał akt powołania na członka Powiatowej Rady BRD.

Na spotkanie rady zaproszony został również Naczelnik WRD KWP zs. w Radomiu mł. insp. Jacek Mnich, który omówił stan bezpieczeństwa na drogach garnizonu mazowieckiego. Zaprezentował również szereg działań profilaktycznych podejmowanych na co dzień przez policjantów oraz propozycje lokalnych rozwiązań inżynieryjnych na rzecz podniesienia bezpieczeństwa na drogach.

Obecnie w skład gostynińskiej Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wchodzą: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, szefowie służb mundurowych, pogotowia ratunkowego, weterynarii, służby zdrowia, WORD Płock i Włocławek, Kierownicy Zarządów Dróg oraz Kierownicy Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Gostynińskiego. W spotkaniu wziął również udział Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, który wyraził zadowolenie z aktywnej działalności Rady.

 

Autor: podkom. Dorota Słomkowska/AC

Powrót na górę strony