Aktualności

Wspólne działania mazowieckiej drogówki i Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Mazowsza

Od kilku tygodniu po mazowieckich drogach poruszają się wspólne patrole policjantów ruchu drogowego i inspektorów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W działaniach wykorzystywany jest sprzęt zarówno policji, jak i GITD.

W poprzednim miesiącu w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie odbyło się spotkanie robocze policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z dyrektorami CANARD-u Markiem Konkolewskim, Romanem Winiarzem oraz Żanetą Chmielowską na temat inicjatyw wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zarządzanie prędkością na drogach województwa mazowieckiego.

Mając na względzie potrzebę poszukiwania wszelkich możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zaproponowano kontynuację dotychczasowej współpracy, a także wypracowano kolejne rozwiązania polegające m.in. na: przekazywaniu na potrzeby GITD wytypowanych miejsc zagrożonych w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa oraz infrastrukturę drogową pod kątem bezpieczeństwa pieszych, ustawienia fotoradarów, lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości; wypracowaniu wspólnej koncepcji dyslokowania patroli wyposażonych w wideorejestratory w ramach „PLANU ZARZĄDZANIA PRĘDKOŚCIĄNA DROGACH MAZOWIECKIEGO GARNIZONU POLICJI NA LATA 2018-2020”.

Jednym z głównych tematów poruszanych w czasie spotkania była współpraca w zakresie nadzoru na drogach objętych centralną i wojewódzką koordynacją służb i wzajemne uzupełnianie się patroli policji i GITD. Dlatego już od kilku tygodniu po drogach Mazowsza poruszają się wspólne patrole w nieoznakowanych radiowozach. Działania zaczęły się na terenie Radomia oraz okolicznych powiatów. Mundurowi patrolują drogi krajowe. Mamy nadzieję, że wspólne działania poprawią się stan bezpieczeństwa na mazowieckich drogach.

 

INTERESUJE NAS TWOJE BEZPIECZEŃSTWO, A NIE TWOJE PIENIĄDZE!

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 

 

Powrót na górę strony