Mazowieccy policjanci uczcili w Radomiu 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Mazowieccy policjanci uczcili w Radomiu 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznicowe obchody były także okazją do odznaczenia policjantów oraz przedstawicieli innych służb mundurowych, którzy w codziennej służbie kultywują pamięć o działalność Armii Krajowej. Pamiątkowe odznaki odebrali z rąk Wojciecha Skurkiewicza - sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Z tej okazji 3 maja w Kościele Garnizonowym w Radomiu mszą świętą rozpoczęły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. Gospodarzami tej uroczystości byli: Szef Sztabu 42. BLSz ppłk Robert Czubak oraz wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak. Mszę świętą koncelebrowali: ks. biskup Henryk Tomasik – ordynariusz Diecezji Radomskiej, ks. mjr Kryspin Rak oraz ks. kanonik Mirosław Dragiel - kapelan policjantów garnizonu mazowieckiego.

W uroczystości wzięli również udział władze parlamentarne, rządowe, samorządowe, weterani, kombatanci, przedstawiciele jednostek wojskowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji, uczelni, placówek oświatowych oraz licznie zgromadzona radomska społeczność.

Po mszy na Placu Konstytucji 3 Maja odbył się Uroczysty Apel. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Prezesa Okręgu w Radomiu, pamiątkową Odznaką Akcji „Burza”, ustanowioną przez gen. broni Kazimierza Sosnowskiego w 1944 roku, wyróżniono kom. Artura Duszaka – z-cę naczelnika Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Komendy Głównej Policji, mł. insp. Mariusza Ciarkę - Rzecznika Prasowego KGP, kom. Karola Wojtyłę - dowódcę Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Radomiu, a także Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - Krzysztofa Chojnackiego oraz mjr Ireneusza Bębenka i por. Wiesława Strzelca.

Odznaczenia zostały wręczone przez Wojciecha Skurkiewicza - sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz ppłk Leona Etwerta – prezesa Okręgu w Radomiu Światowego Związku Żołnierzy AK. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano również Apel Pamięci i wykonano salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów, w której oprócz żołnierzy 42. BLSz wział m.in. udział Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu, Straż Miejska, Straż Pożarna, klasy mundurowe szkół 72. Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Uroczystości rocznicowe uświetniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony