„Bezpieczny przejazd” – wspólnie działania służb - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

„Bezpieczny przejazd” – wspólnie działania służb

Data publikacji 04.06.2018

Policjanci przysuskiego ruchu drogowego, wspólnie z funkcjonariuszami radomskiego oddziału Straży Ochrony Kolei oraz przedstawicielami PKP Skarżysko-Kamienna prowadzili działania profilaktyczne, ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Akcja miała uświadomić, jakie zagrożenia związane są z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych przy przejeździe kolejowym czy przechodzeniu przez torowisko oraz przypomnieć przepisy z tym związane. Korzystając z okazji, policjanci promowali również nasz zawód – jak zostać policjantem.

Podczas pełnionej służby mundurowi po raz kolejny przypominali kierowcom, że na torach pierwszeństwo ma pociąg oraz zalecali zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych. Kierowcom przekazywano też ulotki przypominające o właściwych, zgodnych z przepisami zachowaniach na przejazdach kolejowych, gwarantujących bezpieczeństwo kierowców, przewożonych pasażerów oraz pieszych. Stróże prawa przypominali także, że kierujący pojazdami, które wjeżdżają na przejazd, gdy opuszczane są już zapory lub gdy nie zostaną jeszcze do końca podniesione, popełniają wykroczenia zagrożone nawet 300 złotową grzywną.

Pomimo, że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem Policji oraz innych właściwych służb.

Dlatego też policjanci z przysuskiego wydziału ruchu drogowego prowadzili wspólne działania profilaktyczne z funkcjonariuszami radomskiej Straży Ochrony Kolei oraz przedstawicielami PKP Skarżysko-Kamienna.

Działania mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach.

Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc ustawione są znaki drogowe, które ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „stop”. Prowadząc działania Policja uczulała uczestników ruchu, że stosowanie się do tych zasad, to czasami kwestia życia lub śmierci.

DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE: kierujący pojazdem jest obowiązany - zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność; przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona; prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd; w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się: objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone; wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim; omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i zachowanie ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych nie dlatego, że będą prowadzone wzmożone kontrole ale dlatego, że w starciu z pociągiem człowiek, nawet w samochodzie, ma nikłe szanse na przeżycie.

 

Autor: asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony