Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych

Data publikacji 05.06.2018

W Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „PARZENICA” w Zakopanem odbyło się szkolenie obronne dla policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych KWP zs. w Radomiu realizujących zadania obronne w komórkach sztabowych, prewencji lub kadrowych.

W szkoleniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs.w Radomiu insp. Marek Świszcz. Do udziału w szkoleniu w charakterze prelegentów zaproszono przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku.

Podczas szkolenia doskonalono wiedzę i umiejętności policjantów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych oraz omówiono stan przygotowań do ćwiczenia pk. EGIDA-18 związanego z powołaniem rezerw osobowych, które zostanie przeprowadzone w dniu 30 września br. w KPP: w Grójcu, w Sierpcu, w Sokołowie Podlaskim, w Węgrowie, w Żurominie. Do udziału w przedsięwzięciu łącznie powołane zostanie 100 osób posiadających przydział do jednostki Policji przewidzianej do militaryzacji.

W trakcie zajęć przypomniano przedsięwzięcia realizowane w celu przygotowania jednostek do osiągania wyższych stanów gotowości do działań i zasady alarmowania w jednostkach oraz procedury wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa oraz procedury uruchomienia stałego dyżuru w jednostkach Policji a także zakres realizacji zadań operacyjnych w sytuacji wprowadzenia wyższych stanów gotowości.

Dzięki wystąpieniom prelegentów z innych instytucji uczestnicy mogli spojrzeć na realizacje zadań z zakresu obronności z szerszej perspektywy. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie omówili Rolę i zadania Państwowej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa państwa zaś por. Bartosz Tatczyn z WKU w Płocku przedstawił Organizację Wojsk Obrony Terytorialnej oraz omówił Służbę przygotowawczą w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR).

Szkolenie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami na szczeblu wykonawczym na potrzeby wzmocnienia potencjału obronnego państwa.

Na zakończenie szkolenia Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu mł. insp. Tomasz Maluszczak wręczył certyfikaty uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu.

W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy mieli możliwość obejrzenia parady klas mundurowych o profilu wojskowym. Pokaz ten odbył się na ul. Krupówki z udziałem orkiestry wojskowej i pododdziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

 

Opracował: podkom. Jacek Zaborski

Zespół ds. Obronnych Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony