Działania NURD we wtorek - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Działania NURD we wtorek

Data publikacji 18.06.2018

Jutro na terenie garnizonu mazowieckiego Policji zostaną przeprowadzone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych

Pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu dorgowym na uwagę zasługuje fakt, że ryzyko utraty życia na naszych drogach przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dwukrotnie większe niż średnia europejska.

Dlatego też, zgodnie z harmonogramem działań krajowych, we wtorek (19.06) na terenie garnizonu mazowieckiego Policji zostaną przeprowadzone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

W czasie działań policjanci ujawnili aż 384 wykroczenia, w tym popełnione przez:

1. Kierujących pojazdami silnikowymi 64 w tym:

a/ nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych – 9;

b/ nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych – 13;

c/ inne - 41;

d/ polegającym na innym nieprawidłowym zachowaniu w stosunku do rowerzystów – 1;

2. Kierujących rowerami 66:

a/ nieprawidłowe oświetlenie – 3;

b/ jazda wzdłuż przejścia dla pieszych – 36;

c/ inne – 27.

3. Pieszych 254:

a/ niestosowanie się do sygnalizacji świetnej – 6;

b/ przechodzenie w miejscach niedozwolonych – 208;

c/ inne - 40.

 

Należy zauważyć, że 208 pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety są to osoby, które są bardzo narażone na stanie się ofiarą wypadku drogowego. Dla policjantów największym sukcesem podczas działań byłaby sytuacja, w której nie byłoby popełnionych wykroczeń.

 

 

WRD KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony