Aktualności

Inauguracja roku szkolnego na Mazowszu

Data publikacji 14.09.2018

Dzisiaj Kuratorium Oświaty w Warszawie wspólnie z Delegaturą MKO w Radomiu zorganizowali naradę inaugurującą rok szkolny 2018/2019. W trakcie spotkania swoje wystąpienie miał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz.

Wiceszef mazowieckich policjantów podziękował za dotychczasową współpracę Pani Aurelii Michałowskiej Mazowieckiej Kurator Oświaty oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych. Omówił, jak istotna jest współpraca międzyinstytucjonalna w kwestii bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przedstawił także wyniki badań przeprowadzonych w ramach kampanii antydopalaczowej w lata 2015/2016 na terenie szkół w regionie radomskim, a także omówił aktualne badania ankietowe online przeprowadzone w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”, realizowanej na terenie garnizonu mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018. Szczególnie ważnym elementem tego przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w zakresie opracowania publikacji naukowej, która na podstawie przeprowadzonych badań zdiagnozuje skalę zagrożeń oraz pozwoli usystematyzować wiedz na temat uzależnień wśród młodzieży z garnizonu mazowieckiego.

Ponadto insp. Marek Świszcz zaznaczył, że współpraca pomiędzy Kuratorium Oświaty w Warszawie, a Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu będzie kontynuowana w roku szkolnym 2018/2019 między innymi w ramach planowanego do powołania przy Wojewodzie Mazowieckim Zespołu Ekspertów ds. Przeciwdziałania Narkomanii na terenie garnizonu mazowieckiego.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego zs. w Radomiu podkreślił, że narkotyki i dopalacze to nie jedyny problem, na który powinni zwrócić uwagę nauczyciele, pedagodzy, a także rodzice, ponieważ oprócz zagrożeń związanych z przestepczością i uzależnieniami niezwykle ważne jest funkcjonowanie młodzieży w cyberprzestrzeni, gdzie również uczniowie narażeniu są m.in. na przemoc rówieśniczą. Insp. Marek Świszcz podkreślił, że tylko wspólna praca na rzecz dobra dzieci i młodzieży, przy aktywnym udziale rodziców może przynieść realną korzyść i zwiększyć bezpieczeństwo na terenie szkół.

Spotkania z dyrektorami placówek oświatowych z terenu garnizonu mazowieckiego odbyły się w 4 delegaturach MKO, biorą w nich udział Komendanci Miejscy i Powiatowi jednostek podległych KWP zs. w Radomiu. Kolejna narada zaplanowana została na dzień 17 września 2018 roku w Ciechanowie.

 

Opr. podkom. Irmina Małek-Przepiórka

Powrót na górę strony