Płoccy dzielnicowi współrealizują projekt „Nie jestem inny - jestem wyjątkowy” - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Płoccy dzielnicowi współrealizują projekt „Nie jestem inny - jestem wyjątkowy”

Data publikacji 12.10.2018

Projekt socjalny pod nazwą „Nie jestem inny - jestem wyjątkowy”, to działanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych i seniorów. Płoccy dzielnicowi aktywnie włączyli się w jego realizację. Projekt ten wpisuje się w program „Akademia bezpiecznego człowieka”.

Bezpieczeństwo osób starszych i niepełnosprawnych jest bardzo ważnym elementem, na który policjanci zwracają szczególną uwagę podczas służb patrolowych oraz w czasie realizacji działań o charakterze profilaktycznym. Osoby te, z racji wieku oraz swojej ufności jaką wykazują wobec osób obcych, często narażone są na działania oszustów. Między innymi w związku z przestępstwami polegającymi na oszustwach metodą „na wnuczka”, płoccy dzielnicowi podjęli współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku. W ramach wspólnych spotkań powstał pomysł na projekt pod nazwą „Nie jestem inny - jestem wyjątkowy”. Realizatorami projektu są: Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 w Płocku oraz płoccy dzielnicowi. Projekt ten wpisuje się w ogólnopolski program „Akademia bezpiecznego człowieka”, który powstał w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, a którego patronem honorowym jest Komendant Główny Policji.

W ramach realizacji projektu w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 w Płocku odbyło się spotkanie, podczas którego dzielnicowi oraz pracownicy MOPS-u szeroko omówili metody działania sprawców oszustw oraz wskazywali, jak postępować, aby nie stać ich celem. Przedstawili najczęstsze zagrożenia związane z wyłudzeniami oraz konsekwencje nieprzemyślanych i nieodpowiedzialnych decyzji. Przekazali wskazówki i praktyczną wiedzę popartą przykładami z życia, jak postępować podczas kontaktu z osobą, która będzie próbowała ich oszukać. Dzielnicowi zapoznali uczestników spotkania z metodami działania sprawców przestępstw oraz przedstawili w jaki sposób te metody ulegają zmianom. Omówili zasady ograniczonego zaufania do nieznanych osób, podszywających się pod różne instytucje.

Podczas spotkania został wyświetlony film związany z poruszanymi zagadnieniami. Funkcjonariusze i pracownicy socjalni wręczyli ulotki i naklejki, które oprócz zasad bezpieczeństwa zawierają również miejsce na wpisanie numeru telefonu do swoich bliskich, aby w sytuacji budzącej wątpliwości natychmiast skontaktować się z rodziną.

Uczestnicy spotkania chętnie włączali się do dyskusji, wskazywali na konieczność prowadzenia tego typu działań, aby seniorzy i osoby nie pełnosprawne były świadome zagrożeń, na jakie są narażone ze strony przestępców. Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy było pierwszym w ramach projektu. Kolejne spotkania będą organizowane w miarę dostrzeganych przez Policję i MOPS potrzeb wynikających z pojawiającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu, we współpracy z pracownikami i kierownictwem MOPS-u w Płocku, zainaugurowano cykl szkoleń kaskadowych dla pracowników socjalnych, które prowadzone będą przez dzielnicowych uczestniczących wcześniej w takim szkoleniu, w ramach programu „Akademia bezpiecznego człowieka”.

Autor: asp. szt. Krzysztof Piasek

Powrót na górę strony