Przypominali policjantom, jak udzielać pierwszej pomocy - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Przypominali policjantom, jak udzielać pierwszej pomocy

Data publikacji 28.01.2019

Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu przeprowadził pierwszą z 5 edycji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla policjantów posiadających tytuł ratownika, pełniących służbę w garnizonie mazowieckim, w którym uczestniczyło 18 osób.

Podczas realizacji programu szkolenia szczególny nacisk położono na właściwe i jak najlepsze przygotowanie policyjnych ratowników do udzielania pierwszej pomocy podczas pełnienia codziennej służby, a także prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych, uroczystości lub zgromadzeń, odbywających się na terenie garnizonu mazowieckiego. Ponadto przygotowywano policjantów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, stosowania form taktyki działania podczas zdarzeń o charakterze masowym.

Każda edycja szkolenia podzielona jest na 2 etapy szkoleniowe. W pierwszym asp. Tomasz Łabys z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu wraz z sierż. Cezarym Jałowskim z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu i sierż. Dominikiem Krzciukiem z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu prowadzili ćwiczenia i wykłady przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Drugi etap szkolenia polega na weryfikacji posiadanej wiedzy przed komisją egzaminacyjną – recertyfikacja uprawnień.

Egzamin składał się z części pisemnej (testu) i dwóch losowanych ćwiczeń praktycznych (symulacji).

Wydział Kadr i Szkolenia KWP

Powrót na górę strony