Działania NURD już jutro - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Działania NURD już jutro

Data publikacji 29.01.2019

Pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na uwagę zasługuje fakt, że ryzyko utraty życia na naszych drogach przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dwukrotnie większe niż średnia europejska.

Dlatego też, zgodnie z harmonogramem działań krajowych, w dniu 30.01.2019 r. (środa) na terenie garnizonu mazowieckiego Policji zostaną przeprowadzone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

Podsumowanie:

W działaniach łącznie brało udział 615 policjantów.

Policjanci łącznie ujawnili aż 119 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi w tym:

  1. nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych – 23,

  2. nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych - 95,

  3. polegającym na innym nieprawidłowym zachowaniu w stosunku do rowerzystów –1.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony