Mazowiecka Policja dla nauki - pierwsze prace dyplomowe... - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Mazowiecka Policja dla nauki - pierwsze prace dyplomowe...

Data publikacji 21.02.2019

„Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radomiu w latach 2010-2016”, „Badania i analiza zachowań kierujących pojazdami na przejściach dla pieszych w Radomiu” oraz „Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych polegających na uderzeniu pieszego przez samochód osobowy” - to tematy prac dyplomowych, jakie powstały w oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, a Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

W Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu odbyły się egzaminy dyplomowe dla nowego kierunku studiów o profilu praktycznym „Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym". Obserwatorami egzaminu byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu mł. insp. Jacek Mnich i podinsp. Krzysztof Bielecki - naczelnicy WRD KWP zs. w Radomiu.

Przedsięwzięcie wpisuje się w Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych, jak również w program „B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” opracowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu i realizowany jest na obszarze województwa mazowieckiego.

Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, a zwłaszcza z uczelniami wyższymi pozwala na spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym z innej perspektywy – naukowej. Prace dyplomowe będące podsumowaniem praktyk studenckich odbytych w KWP z siedzibą w Radomiu pozwolą podejmować działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń w przyszłości i nakreślić kierunki działania w zakresie profilaktyki BRD, w tym skierowanej do pieszych i zmotoryzowanych.

BEZPIECZEŃSTWO NA MAZOWIECKICH DROGACH TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

Autor: podkom. Emilia Kosma

Powrót na górę strony