Aktualności

Nowe specjalistyczne radiowozy już w służbie

Data publikacji 07.03.2019

Specjalistyczne pojazdy, służące do badania zwartości spalin silników samochodowych oraz emitowanego przez nie hałasu w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne są już na mazowieckich drogach. Trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Płocku.

Bardzo aktualnym problemem ekologicznym współczesnego świata, który na przestrzeni ostatnich lat nabrał szczególnej wagi jest zanieczyszczenie powietrza. Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka jest transport drogowy. Na skutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie, powodujące bezpośrednio lub pośrednio zagrożenie dla naszego zdrowia.

W celu zmniejszenia negatywnych skutków ingerencji transportu w środowisko przyrodnicze, Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, przy dofinansowaniu otrzymanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupiła dwa mobilne stanowiska do sprawdzania stanu technicznego pojazdów poruszających się po garnizonie mazowieckim. W skład każdego ze stanowisk wchodzi samochód typu kombivan, wyposażony
w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do pomiaru hałasu (sonometr) oraz przetwornicę. Specjalistyczne samochody trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Płocku.

Prowadzenie działań kontrolno-prewencyjnych przez funkcjonariuszy z komórek ruchu drogowego na terenie garnizonu mazowieckiego ma na celu skoncentrowanie uwagi kierowców na nadmiernej emisji spalin emitowanej przez pojazdy, a co za tym idzie sprawdzenie prawidłowego stanu technicznego pojazdów w tej kwestii. Takie działania Policji dają szansę na wyeliminowanie z dróg samochodów emitujących zwiększoną liczbę spalin i nadmierny hałas, które negatywne oddziaływują na środowisko naturalne. Działania te zwiększą również świadomość uczestników dróg w zakresie ochrony środowiska naturalnego, poprzez ekolgiczne korzystanie z pojazdów.

 

Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu/AC

Powrót na górę strony