Konferencja "Służyć społeczeństwu - arkana zawodu policjanta" - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Konferencja "Służyć społeczeństwu - arkana zawodu policjanta"

Wczoraj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja adresowana do studentów, a zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, Zakład Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UKSW i Koło Naukowe Bezpieczeństwa "Justycjariusze".

Wczoraj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja adresowana do studentów, a zorganizowana przez Komendą Wojewódzką Policji zs. W Radomiu, Zakład Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UKSW i Koło Naukowe Bezpieczeństwa "Justycjariusze". O roli Policji w systemie bezpieczeństwa państwa mówił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk. Natomiast istotę i rolę, a także zadania realizowane przez policjantów pionu prewencji omówili Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Witold Krawczyk, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. Jacek Mnich i Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji kom. Karol Wojtyła. Niezwykle interesująco przebiegało wystąpienie dr hab. Sebastiana Piątkowskiego z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, który w nieszablonowy sposób przedstawił historię Policji Państwowej, a jego wykład wzbudził duże zainteresowanie.

Magdalena Siczek-Zalewska z KWP zs. w Radomiu omówiła znaczenie komunikacji społecznej, a temat ten kontynuowany był w trakcie dyskusji z uczestnikami konferencji. Pani Anna Reszke, była Prezes KNB "Justycjariusze", na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiła obraz policjanta kształtujący się w oczach polskiego społeczeństwa. Studenci biorący udział w konferencji aktywnie wypowiadali się na temat pozytywnego postrzegania Policji przez młode pokolenie i podkreślali istotę tej służby dla społeczeństwa. Po konferencji uczestnicy mogli z bliska poznać pracę policjantów z poszczególnych wydziałów, którzy na specjalnie przygotowanych stanowiskach prezentowali swoje umundurowanie, wyposażenie oraz opowiadali o swojej pracy przy wykorzystaniu narzędzia w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na zainteresowanych czekali przedstawiciele Wydziału Kadr i Szkolenia, którzy odpowiadali na liczne pytania dotyczące warunków wstąpienia do służby w Policji.

 

  • Osoby siedzące na auli w czasie konferencji naukowej
  • Osoby siedzące na auli w czasie konferencji naukowej
  • Osoby siedzące na auli w czasie konferencji naukowej
  • Osoby siedzące na auli w czasie konferencji naukowej
  • Osoby siedzące na auli w czasie konferencji naukowej
  • Osoby siedzące na auli w czasie konferencji naukowej
Powrót na górę strony