Aktualności

Uroczysta zbiórka z okazji zmiany na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs w. Radomiu odbyła się uroczystość pożegnania ze sztandarem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamila Borkowskiego, który wczoraj został odwołany ze stanowiska. Obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu zostały powierzone podinsp. Sebastianowi Strzeżkowi.

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, gdzie przybyłych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewa Mikołajczyka, przywitał Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej podinsp. Krzysztof Kapturski. Zastępca Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia nadkom. Agnieszka Garbarczyk odczytała rozkaz Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka o odwołaniu ze stanowiska insp. Kamila Borkowskiego oraz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Sebastianowi Strzeżkowi.

Insp. Kamil Borkowski pożegnał się ze sztandarem i jednostką. Jak podkreślił służba na Mazowszu była dla niego ogromnym zaszczytem. Podziękował zgromadzonej na uroczystości kadrze kierowniczej za wieloletnią współpracę zaznaczając, że to przede wszystkim ludzie tworzą formację, a pion kryminalny, którym przypadło mu kierować tworzą gotowi do poświęceń profesjonaliści.

Pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy szefa mazowieckich policjantów powierzono podinsp. Sebastianowi Strzeżkowi.

Podinsp. Sebastian Strzeżek ma 49 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Służbę w Policji rozpoczął w maju 1994 roku. Od 1996r. Związany z pionem kryminalnym zajmował różne stanowiska w strukturach Komendy Stołeczne Policji, w tym m.in. w Wydziale ds. Zabójstw, Wydziale dw. z Terrorem Kryminalnym. Był Zastępcą Komendanta Komendy Powiatowej w Nieporęcie, Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, Zastępca Naczelnika, a następnie Naczelnikiem Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji.

 

 

Powrót na górę strony