Ćwiczenia „EGIDA-19” na terenie Mazowsza - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Ćwiczenia „EGIDA-19” na terenie Mazowsza

W minioną niedzielę (17.11), zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w wybranych 80 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz w Komendzie Głównej Policji przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-19. Na terenie garnizonu mazowieckiego w ćwiczenie zaangażowanych było 9 jednostek, tj. Kozienice, Maków Maz., Pułtusk, Gostynin, Płońsk, Ostrów Maz., Łosice, Sochaczew i Żyrardów, do których powołano po 20 rezerwistów posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Do jednostek zaangażowanych w ćwiczenia skierowano obserwatorów z ramienia KWP zs. w Radomiu. Na ćwiczenia stawili się wszyscy rezerwiści. Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”. Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie Policji.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Policji byli przedstawiciele KGP i Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej.

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/ - KWP - KGP.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017-2026.

KGP/Sztab Policji KWP

  • Umundurowani policjanci stojący na placu
  • Mężczyźni ćwiczący na sali gimnastycznej
  • Mężczyźni siedzący na sali wykładowej
Powrót na górę strony