Policjanci w „Elektroniku” na wykładzie - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Policjanci w „Elektroniku” na wykładzie

Data publikacji 20.01.2020

W Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu odbyła prelekcja dla uczniów klas pierwszych na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkanie poprowadziły z ramienia Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu przedstawicielki Wydziału Prewencji: mł. asp. Karolina Nowocin i mgr Małgorzata Dukała.

Podczas prelekcji zostały przedstawione i omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Szczególną uwagę zwrócono na przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie zostali zapoznani z definicją osoby nieletniej, poznali pojęcie czynu karalnego i demoralizacji. Przestawione zostały również środki wychowawcze i środek poprawczy stosowany wobec nieletnich przez Sąd Rodzinny i Nieletnich, w przypadku przejawiania demoralizacji bądź popełnienia czynu karalnego.

Omówiono najczęstsze zachowania, które mogą stać się powodem konfliktu z prawem, tj. nierozważne zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych, w tym cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza, wymuszenia, kradzieże i rozboje. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań związanych z przedstawionym tematem.

Wydział Prewencji KWP

Powrót na górę strony