Aktualności

Odprawa roczna kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Data publikacji 06.02.2020

W obecności Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła odbyła się odprawa roczna kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu, której przewodniczył p.o. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Michał Ledzion.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się narada podsumowująca rok 2019 w garnizonie mazowieckim. W spotkaniu, któremu przewodniczył p.o. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Michał Ledzion uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Paweł Błasiak, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski, Prokuratorzy Okręgowi z Radomia Mirosław Wachnik i z Siedlec Radosław Romaniuk, a także przedstawiciele Biura Spraw Wewnęrznych i CBŚP.

Naradę rozpoczął insp. Michał Ledzion od omówienia sytuacji kadrowej Policji w garnizonie mazowieckim oraz wskazania kierunków działań w 2020 roku. Następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Poicji zs. w Radomiu podinsp. Sebastian Strzeżek przedstawił dane dotyczące przestępczości kryminalnej oraz zaprezentował najbardziej spektakularne sprawy kryminalne zrealizowane na Mazowszu. Mł. insp. Dariusz Krzesicki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu odpowiedzialny za pion logistyczny zaprezentował m.in. zakres inwestycji realizowanych w garnizonie. Mł. insp. Witold Krawczyk Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu przedstawił zadania realizowane przez policjantów pionu prewencji, w tym dzielnicowych, policjantów służb patrolowych, konwojowych i Sztabu Policji. Szczególną uwagę zwrócono na zadania policjantów w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jako jeden z priorytetów działań na 2020 rok.

Następnie głos zabrał Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który podziękował policjantom za ich pracę oraz pogratulował realizacji spraw kryminalnych. Podkreślił także wysoką, pozytywną ocenę Policji przez społeczeństwo, zaznaczając, że to dzięki pracy policjantów w badaniach obywatele wskazują, że czują się bezpieczni w miejscu swojego zamieszkania. Wojewoda Mazowiecki wyraził także swoją troskę o zdrowie funkcjonariuszy.

Na zakończenie odprawy insp. Michał Ledzion podziękował policjantom za trud służby w 2019 roku i życzył dalszych wielu sukcesów w pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
 

Autor: podinsp. Katarzyna Kucharska

Powrót na górę strony