Aktualności

Mł.insp.dr Marek Fałdowski nowym Komendantem - Rekotorem WSPol

Data publikacji 12.02.2017

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta-Rektora WSPol. Nowym szefem policyjnej Uczelni został mł. insp. dr Marek Fałdowski. Wprowadzenia dokonał przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Andrzej Sprycha w obecności nadinspektora Jana Lacha – Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Ceremonia, która odbyła się 11 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzenia sztandaru.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej Sprycha – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentujący Pana Ministra, który odczytał decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz pogratulował mł. insp. dr. Markowi Fałdowskiemu objęcia stanowiska Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Następnie Komendant-Rektor uroczyście powitał sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz odebrał z rąk przedstawiciela MSWiA insygnia rektorskie: łańcuch rektorski oraz buzdygan. Mł. insp. dr Marek Fałdowski złożył również meldunek o objęciu obowiązków.

Podczas przemówienia Komendant-Rektor podziękował swojemu poprzednikowi oraz wyraził nadzieję, że razem z obecną na auli kadrą uda się zbudować Uczelnię, która będzie chlubą Polskiej Policji:

Wyższa Szkoła Policji jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą oficerów Policji, którzy następnie realizują zadania i pełnią służebną rolę wobec społeczeństwa. Chciałbym, aby ta uczelnia była uczelnią elitarną.

Z nostalgią, z sentymentem wracam do chwil, kiedy sam byłem studentem tej uczelni. Poznałem wówczas wielu kolegów policjantów, część z Państwa widzę tutaj na sali. Poznałem też wyjątkową kadrę,  w szczególności insp. dr. hab. Piotra Bogdalskiego, którego pamiętam, jako oficera o niezwykle wysokich walorach etycznych, moralnych, o wysokiej kulturze.

Szanowni Państwo,

rolą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie powinno być kształtowanie kadr Polskiej Policji na poziomie oficerskim, u której oprócz wiedzy, umiejętności powinniśmy kształtować pewne wartości etyczne – takie, które w naszej służbie są szczególnie ważne. Te wartości to: honor ojczyzna i prawo. Jestem pewny, że z taką kadrą, która tutaj jest, będziemy w stanie spełniać misję uczelni, będziemy w stanie realizować zadania na takim poziomie jakim oczekuje od nas społeczeństwo.

Jestem przekonany, że razem zbudujemy Uczelnię, która będzie chlubą dla Polskiej Policji”.

Następnie głos zabrał nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji, który złożył Komendantowi-Rektorowi – w imieniu Komendanta Głównego Policji oraz własnym –  gratulacje i serdeczne życzenia z okazji objęcia najważniejszego stanowiska w WSPol. Zastępca Komendanta Głównego Policji przybliżył także obecnym na auli drogę zawodową Komendanta-Rektora oraz wręczył pamiątkowe pióro.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku oraz odprowadzenie sztandaru.

W ceremonii, oprócz kadry Uczelni udział wzięli również: mł. insp. Adam Kall – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, podinsp. Tomasz Bzymek – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, reprezentujący Jego Ekscelencję Arcybiskupa Warmińsko-Mazurskiego Józefa Górzyńskiego ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele samorządu: Starosta Powiatu Szczycieńskiego – Pan Jarosław Matłach i Burmistrz Miasta Szczytno – Pani Danuta Górska.

Mł. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Mł. insp. dr Marek FAŁDOWSKI urodził się w 1971 r. w Siedlcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. W 2000 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Akademii Podlaskiej w  Siedlcach, gdzie w 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.  

Swoją przygodę w policyjnym mundurze mł. insp. dr Marek Fałdowski rozpoczął w pionie prewencji, a następnie kontynuował ją w pionie kryminalnym. W trakcie służby kolejno wspinał się po szczeblach kariery począwszy od stanowisk roboczych, po stanowiska kierownicze. Był m.in. Naczelnikiem Sekcji, Zastępcą Komendanta Powiatowego oraz Miejskiego Policji. Od 17 stycznia 2007 r. był Komendantem Miejskim Policji w Siedlcach.
Z dniem 11 lutego 2017 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został wyznaczony na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

(WSPol w Szczytnie / dm)

Powrót na górę strony