Aktualności

Chciał pomóc innemu kierowcy, został śmiertelnie potrącony

Data publikacji 22.07.2020

36-latek, który chciał pomóc innemu kierowcy został śmiertelnie potrącony przebiegając przez drogę. Przypominamy! Pomagajmy, ale z rozsądkiem, dbając o swoje bezpieczeństwo.

Wczoraj wieczorem na drodze W-571 w miejscowości Stara Wrona, kierujący vw zauważył stojącego w rowie renaulta. Kierowca auta zatrzymała swój pojazd chcąc pomóc podróżującym renaultem. Z samochodu wyszło trzy osoby, które pobiegły w stronę osobówki. W renaulcie przebył mężczyzna, który poprosił o pomoc w wyjechaniu z rowu. Kierowca nie posiadał żadnych obrażeń, lecz wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu. Osoby z vw odmówiły pomocy, informując, że powiadomią Policję. Wzbudziło to agresje u kierującego renaultem.

Kierowca vw i pasażerka auta odeszli do swojego pojazdu. Trzecia z osób w trakcie przebiegania przez jednię wpadła wprost pod jadące suzuki. 36-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierująca autem 23-latka była trzeźwa.

Wobec mężczyzny z renaulta, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, prowadzone jest odrębne postępowanie.

 

Sposób postępowania świadka wypadku drogowego

 
Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

- zaparkuj swój pojazd tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy,

- nałóż kamizelkę odblaskową,

- włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt (y) ostrzegawczy (e) - własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości zabezpiecz miejsce wypadku z obu stron najazdu,

Oceń liczbę rannych i ich obrażenia:

(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych - np. ilość karetek pogotowia ratunkowego),

Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym:

(będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych – np. czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej),

Wezwij służby ratownicze:

- wystarczy połączenie telefoniczne z jednym z podanych numerów alarmowych: 112, 997,998,999: Twój komunikat winien zawierać następujące informacje: dane zgłaszającego i numer telefonu kontaktowego, miejsce zdarzenia – możliwa trasa dojazdu, liczba rannych i obrażenia, potrzeby dot. środków technicznych, itp.

- jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

 Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :

-   zachowaj szczególną ostrożność,

-   spróbuj zatrzymać inne pojazdy – zapewnij sobie pomoc

-   weź ze swojego pojazdu gaśnicę,

-   weź ze swojego pojazdu apteczkę,

-   weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych we wrakach ofiar,

-   weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)

-   oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,

-   sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,

Jak zachować się uczestnicząc w zdarzeniu drogowym ?

 

WYPADEK DROGOWY

Jest (są) zabity (ci) lub ranny (i)

KOLIZJA DROGOWA

Nie ma zabitych lub rannych

Zabezpiecz miejsce zdarzenia

Zabezpiecz miejsce zdarzenia

Nie usuwaj żadnego z pojazdów z miejsca zdarzenia, nie przemieszczaj ich

Usuń pojazd (y) z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w takim miejscu, że mogą zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać. W przypadku nieusunięcia pojazdów można narazić się na mandat karny za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.

Oceń liczbę rannych i ich obrażenia;
oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym

 

Wezwij służby ratownicze i Policję

Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwij Policję zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym

 

Pozostań na miejscu wypadku do przyjazdu Policji

 

Zabezpiecz ślady przed ich zniszczeniem lub przemieszczeniem; nie podejmuj żadnych czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku

 

Spisz dane personalne świadków wypadku

 

Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.

Na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podaj jej swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu i ubezpieczyciela, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.

 

Jeśli na miejscu nie było Policji to sprawca może sporządź oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które stanie się później podstawą do dochodzenia roszczeń z polisy OC przez poszkodowanego. Można użyć gotowego formularza lub sporządź je samemu. W takim przypadku pamiętać należy, że w oświadczeniu należy zamieścić:

- dane osób uczestniczących w zdarzeniu,

- dane pojazdów,

- nazwę ubezpieczyciela oraz pełny nr polisy OC i okres jej obowiązywania,

- szczegółowy opis przebiegu zdarzenia,

- opis uszkodzeń pojazdów,

- szkic sytuacyjny,

O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

O ile to możliwe wykonaj za pomocą telefonu komórkowego kilka zdjęć miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych pojazdów.

 

 

Powrót na górę strony