Aktualności

„Bezpieczne wakacje 2020". JAK PRACUJĄ "POLICYJNI WODNIACY" i "PATROLE ROWEROWE

Data publikacji 17.08.2020

Okres wakacji szkolnych charakteryzuje się wzrostem zagrożeń dla osób korzystających z różnych form rekreacji, w szczególności nad wodą, niejednokrotnie będących rezultatem lekkomyślnych zachowań. Rokrocznie mazowieccy policjanci podejmują działania prewencyjne polegające między innymi na upowszechnianiu zasad bezpiecznego wypoczynku, zachowania się nad wodą i terenach przywodnych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych Mazowsza, Policja deleguje w szczególności funkcjonariuszy na co dzień pełniących służbę w Wydziałach Prewencji komend miejskich i powiatowych. Do służby w patrolach wodnych przydzielani są policjanci posiadający kwalifikacje zawodowe do kierowania jednostkami pływającymi. Dodatkowo policyjni wodniacy systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia praktyczne, których celem jest doskonalenie umiejętności, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę jakości akcji ratunkowych podejmowanych w trakcie służby. W okresie letnim, jedną z form pełnienia służby są również patrole rowerowe, idealnie wpisujące się w specyfikę terenów rekreacyjnych znajdujących się w pobliżu akwenów wodnych (tj. miejsc trudnodostępnych dla patroli zmotoryzowanych np. ścieżek, duktów leśnych, plaż itp.).

Policja prowadzi na bieżąco analizę zdarzeń związanych z utonięciami osób, na jej podstawie wyznaczane są miejsca szczególnie zagrożone, które należy uwzględnić przy alokacji sprzętowo - kadrowych sił policyjnych z jednoczesnym wykorzystaniem do tego celu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku, na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, odnotowano 33 przypadki utonięć, w tym 13 w okresie wakacji. W tym roku, w okresie wakacji utonęło 14 osób na terenie garnizonu mazowieckiego, od początku 2020 roku odnotowano 24 utonięcia. Wodniacy przypominają, że woda to bardzo niebezpieczny żywioł, nigdy nie łączmy wypoczynku nad wodą z alkoholem. To groźna mieszanka, która często prowadzi do utonięć. Korzystając ze sprzętu pływającego zakładajmy kamizelki ratunkowe.

Należy pamiętać, że pływanie na sprzęcie wodnym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest niedozwolone. Nie ma znaczenia, czy poruszamy się po szlaku wodnym, stawie czy tuż przy linii brzegowej. Wykrycie w organizmie stężenia alkoholu przekraczającego dopuszczalne normy wiąże się z grzywną - na podstawie art. 35 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych - "Kto, znajdując się wstanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny". Przepisy są znacznie ostrzejsze za pływanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających dla jednostek wyposażonych w silnik tj. skutery wodne, motorówki, a także jachty z motorami zaburtowymi. Szlak wodny traktowany jest jak droga, a sternik - jak kierowca, odpowiada za pozostałych członków załogi i bezpieczeństwo innych łódek znajdujących się na danym akwenie. Jeśli sternik ma od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³, podlega karze - art. 87§1 Kodeksu wykroczeń - "Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych". Zdecydowanie poważniejsze konsekwencje grożą sternikowi, u którego zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość - art. 178a § 1 Kodeksu karnego - "Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Brak środków bezpieczeństwa w postaci kamizelek ratunkowych również zagrożony jest grzywną.

Mając na uwadze rosnącą liczbę użytkowników sprzętu pływającego, jak również osób korzystających z wypoczynku nad wodą, Policja intensyfikuje działania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na tych obszarach. Funkcjonariusze z garnizonu mazowieckiego tak jak co roku podjęli współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi m.in.: Państwową Strażą Rybacką, Polskim Związkiem Wędkarskim, Państwową Strażą Leśną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak też rejonowym. W tym roku, w okresie wakacyjnym, na terenie garnizonu mazowieckiego powołano dwie sezonowe komórki wodne Policji tj. zbiornik w Domaniowie (KMP Radom/KPP Przysucha), Rzeka Wisła (KMP Płock). W pozostałych jednostkach organizacyjnych Policji, posiadających na wyposażeniu sprzęt pływający, zadania z zapewnieniem bezpieczeństwa na akwenach i terenach przywodnych realizowane są w formie doraźnych patroli (KMP Ostrołęka, KPP Kozienice, KPP Lipsko, KPP Maków Mazowiecki, KPP Pułtusk, KPP Sierpc, KPP Sochaczew, KPP Sokołów Podlaski, KPP Garwolin, KPP Wyszków). W ramach patroli wodnych służbę pełni 26 policjantów, z wykorzystaniem 18 łodzi i 1 skutera, a także 27 policjantów pełniących służbę na rowerach.

Przestrzegajmy zasad dotyczących bezpieczeństwa nad wodą i nie zachowujmy się nieodpowiedzialnie, aby nie doprowadzić do tragedii. 

WP KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony