Aktualności

Konferencja „Siebie nie truję - innych uświadamiam i szanuję”

Data publikacji 17.12.2020

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Radomiu zorganizował w dniu 17 grudnia 2020 roku konferencję on-line dla dyrektorów szkół średnich oraz funkcjonariuszy profilaktyki społecznej pn. „Siebie nie truję - innych uświadamiam i szanuję”.

Konferencja miała na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii, w tym zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy oraz przeciwstawianie się negatywnym zachowaniom, ale również zachęcanie do większej aktywności podmioty, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Jednym z elementów konferencji była projekcja filmu „Zdążyć”, który powstał w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” . Reżyserem i autorem scenariusza filmu jest Anna Różycka.

Spotkanie rozpoczęli Kierownik MSCDN w Radomiu Bogusław Tundzios oraz podinsp. Agnieszka Guza - Zastępca Naczelnika WP KWP zs. w Radomiu. Kolejnym prelegentem była Anna Różycka - reżyserka filmu, która opowiedziała o filmie, jako współczesnej formie profilaktyki. O przestępczości narkotykowej na terenie garnizonu mazowieckiego opowiedziała kom. Irmina Małek-Przepiórka z WP KWP zs. w Radomiu. Przedstawiła także metody kamuflowania i przechowywania środków odurzających. O psychologicznych skutkach uzależnienia od substancji psychoaktywnych powiedziała Izabela Wrzesińska - psycholog, konsultant MSCDN. Jako ostatnia wystąpiła Anna Kazimierczak - psychoterapeutka ze Stowarzyszenia KARAN w Radomiu, która opowiedziała o leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Konferencję zakończyły Anna Różycka i podinsp. Agnieszka Guza, które podziękowały prelegentom za ich wystąpienia oraz osobom biorącym udział w przedmiotowej inicjatywie. Przypominając jednocześnie, że kolejnym etapem działań będą spotkania dla młodzieży w placówkach oświatowych przygotowywane przez funkcjonariuszy zajmujących się zadaniami z zakresu profilaktyki społecznej wspólnie z psychologami lub pedagogami szkolnym.

Autor: Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony