Aktualności

Obrady komisji konkursu „KUPUJĘ - NIE RYZYKUJĘ!” oraz „Bezpieczny konsument – to JA!”

Data publikacji 13.01.2021

Wczoraj komisja wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych pn. „KUPUJĘ - NIE RYZYKUJĘ!” oraz spotu profilaktycznego dla uczniów szkół średnich pn. „Bezpieczny konsument – to JA!” z terenu garnizonu mazowieckiego. Tematem prac konkursowych było szeroko pojęte bezpieczeństwo ekonomiczne młodego konsumenta w realu i w Sieci, zagrożenia związane z zakupami i płatnościami oraz bezpieczeństwem tożsamości konsumenta.

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ramach projektu pn. „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” realizowanego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wraz Narodowym Bankiem Polskim obradowała komisja konkursowa w składzie:
⦁    podinsp. Agnieszka Guza  - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP
zs. w Radomiu - Przewodnicząca Komisji;
⦁    Eliza Sułkiewicz -Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu –Sekretarz Komisji;
⦁    Ewa Waszkiewicz - Dyrektor Oddziału Okręgowego w Warszawie Narodowego Banku Polskiego - członek Komisji;
⦁    Sonia Kutyła  - Narodowy Bank Polski  - członek Komisji;
⦁    Artur Kowalik  - Narodowy Bank Polski] -  członek Komisji;
⦁    kom. Irmina Małek-Przepiórka - Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu - członek Komisji;
⦁    Anna Sosnowska - Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu - członek Komisji;
⦁    Anna Molga - koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych - członek Komisji.

Zadaniem Komisji była ocena i wybór prac nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy: plastyczny dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych pn. „KUPUJĘ - NIE RYZYKUJĘ!” oraz na spot profilaktyczny dla uczniów szkół średnich pn. „Bezpieczny konsument – to JA!” z terenu garnizonu mazowieckiego. Tematem prac konkursowych było szeroko pojęte bezpieczeństwo ekonomiczne młodego konsumenta w realu i w Sieci, zagrożenia związane z zakupami i płatnościami oraz bezpieczeństwem tożsamości konsumenta.

Komisja konkursowa wyłoniła najbardziej oryginalne i ciekawe prace poruszające temat bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta widziany oczami młodego pokolenia. Przy ocenianiu brane były pod uwagę: pomysłowość; technika, wrażenia artystyczne oraz przekaz merytoryczny związany z tematyką konkursu. Komisja konkursowa przyznała  trzy miejsca dla najlepszych prac i dziewięć wyróżnień w konkursie na plakat dla uczniów szkół średnich oraz trzy miejsca dla uczniów szkół średnich -  autorów najlepszych spotów.  
Wyniki konkursów zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu do dnia 15 stycznia 2021 roku.

WP KWP zs. w Radomiu

  • Osoby stojące przy stole, na którym leżą prace malarskie
  • Osoby stojące przy stole, na którym leżą prace malarskie
  • Osoby stojące przy stole, na którym leżą prace malarskie
Powrót na górę strony