Aktualności

Przypominamy o obowiązujących zasadach i konsekwencjach ich złamania

Data publikacji 15.01.2021

Wciąż zmagamy się z konsekwencjami pandemii. Działalność wielu gałęzi gospodarki jest znacznie ograniczona, a funkcjonowanie niektórych podmiotów gospodarczych w taki sposób, jak było to wcześniej, jest zakazane. Wszyscy mamy wpływ na to, jak długo to jeszcze potrwa. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Osoby i podmioty, które świadomie i z premedytacją łamią te przepisy, muszą się liczyć z konsekwencjami m.in. ze strony przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie epidemii koronawirusa i kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych zasad, interweniują wówczas, gdy dochodzi do rażącego naruszania przepisów, mogącego skutkować gwałtownym ponownym rozprzestrzenieniem się choroby.

Przedstawiciele służb sanitarnych, posiadają w swoim zakresie uprawnienia, mające na celu dyscyplinowanie osób, czy podmiotów gospodarczych, które swoją działalnością narażają inne osoby na zakażenie koronawirusem oraz jego masowe rozprzestrzenienie się.

Przypominamy, że w związku z powyższym, zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami: działalność placówek kultury w tym m.in. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona; w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób, a ich uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób; obowiązuje zakaz działalności takich miejsc jak kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia; obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie; ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej; zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

Podmioty, które prowadzą działalność wbrew obowiązującym przepisom mogą spodziewać się kontroli ze strony uprawnionych organów. Organem wiodącym w zakresie prowadzenia kontroli tego typu podmiotów są jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacjach, gdy rażąco zostaną naruszone przepisy dotyczące reżimu sanitarnego, mają one możliwość nałożenia kary w drodze decyzji administracyjnej do 30 tysięcy złotych.

Gdy zaistnieje taka potrzeba wsparcia inspektorom sanitarnym w zakresie prowadzonych kontroli i egzekucji obowiązujących przepisów udzielają policjanci. Ponadto funkcjonariusze podejmują interwencje w przypadkach zgłoszonych im naruszeń obowiązującego reżimu sanitarnego oraz gdy w trakcie służby zaobserwują, że dochodzi do łamania prawa również w tym zakresie. Reakcja policjantów na takie złamanie prawa jest adekwatna do zastanych okoliczności, a gdy policjant stwierdzi, że doszło do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, wówczas sporządza stosowną dokumentację i na jej podstawie dalsze decyzje podejmowane są przez prokuratora lub sąd, do którego dana sprawa zostanie skierowana. 

ZP KWP Olsztyn/ZP KWP Radom 

 

Powrót na górę strony