Aktualności

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach pożegnał się z policyjnym mundurem

Data publikacji 22.02.2021

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion pożegnał I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach nadkom. Dariusza Szewca, który przepracował 22 lata w policyjnym mundurze. W uroczystościach udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb i instytucji, z którymi współpracował, policjanci oraz pracownicy cywilni KPP w Kozienicach.

Dzisiaj w trakcie uroczystości, która odbyła się w sali konferencyjnej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, odbyło się pożegnanie nadkom. Dariusza Szewca, który po 22 latach służby rozstał się z policyjnym mundurem. Służbę pełnił w komórkach prewencji, ruchu drogowego i służby kryminalnej. W 2004 roku otrzymał Krzyż Zasługi Za Dzielność za uratowanie kobiety z płonącego domu.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion w imieniu mazowieckich policjantów oraz kierownictwa KWP zs. w Radomiu pożegnał nadkom. Dariusza Szewca i podziękował mu za lata rzetelnej i profesjonalnej służby, która nieraz wymagała wielu wyrzeczeń.

W imieniu zgromadzonych samorządowców głos zabrał Józef Grzegorz Małaśnicki- Wicestarosta Powiatu Kozienickiego oraz Piotr Kozłowski-Burmistrz Gminy Kozienice, którzy podziękowali nadkom. Dariuszowi Szewcowi za troskę i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości nadkom. Dariusz Szewc podziękował samorządowcom i przedstawicielom służb i instytucji za udzielone wsparcie i owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kozienickiego. Nadkom. Dariusz Szewc podziękował także kozienickim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji, z którymi współpracował. Jak podkreślał, była to praca z profesjonalną kadrą, która przynosiła ogromne zadowolenie, satysfakcję i dumę.

Powiedział, że miał ogromne szczęście , ponieważ spotkał na swojej drodze ludzi, którzy będą przywoływały tylko pozytywne wspomnienia.

Życzymy nadkom. Dariuszowi Szewcowi, by jego dalsza droga życiowa, już poza służbą, przyniosła spełnienie i realizację pasji i marzeń, które do tej pory odkładane były na później.

Obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach zostaną powierzone mł. insp. Jackowi Hebdzie, który pełni funkcję Naczelnika Sztabu Policji w KWP zs. w Radomiu.

KPP Kozienice

 

Powrót na górę strony