Aktualności

Konferencja on-line pn. „Stereotypizacja, dyskryminacja – dokąd zmierza człowiek?”

Data publikacji 26.03.2021

Dzisiaj odbyła się konferencja on-line pn. „Stereotypizacja, dyskryminacja – dokąd zmierza człowiek?” organizowana przez Wydział Prewencji i MSCDN Oddział w Radomiu, której głównym celem jest zapobieganie popełnianiu przestępstw motywowanych nienawiścią, chęć zmiany postaw społecznych. Spotkanie skierowane jest dla 56 funkcjonariuszy zajmujących się zadaniami z zakresu profilaktyki społecznej z 28 jednostek garnizonu mazowieckiego oraz 60 nauczycieli (psychologów, pedagogów) z placówek oświatowych z terenu województwa mazowieckiego.

W ostatnich latach obserwowana jest ewolucja społeczeństwa polskiego w kierunku coraz większej różnorodności. Przybywa obcokrajowców osiedlających się czasowo lub na stałe w naszym kraju, a także grup społecznych wyróżniających się na tle ogółu inną rasą, narodowością, wyznaniem religijnym czy choćby orientacją seksualną.

W związku z powyższym Policja ale także osoby mające choć mały wpływ na wychowanie naszych dzieci powinni dostosować swoje działania do tej różnorodności i nowych wyzwań. Od kilku lat systematycznie rośnie liczba incydentów o charakterze przestępczym motywowanych uprzedzeniami i niechęcią do „innych”. Ze względu na charakter tych zdarzeń oraz ich poważne negatywne skutki dla bezpieczeństwa, konieczne jest skuteczne ściganie ich sprawców, ale także edukowanie, aby w przyszłe pokolenia były wolne od uprzedzeń i stereotypów.

Pierwszym prelegentem na konferencji był mł. insp. dr Zenon Romanek – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego zs. w Radomiu do spraw Ochrony Praw Człowieka. Drugim wykładowcą była dr hab. Aldona Piwko profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, która przybliżyła nam kulturę islamską, opowiedziała także o islamofobii w Polsce. Kolejnym prelegentem był dr n. hum. Rafał Kowalski – kierownik Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, który zapoznał nas z tradycją i kultura żydowską. Natomiast Pan Paweł Łaszkiewicz psycholog i konsultant MSCDN Wydział w Warszawie powiedział jak łatwo stać się hejterem. Zaś kom. Irmina Małek–Przepiórka z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu omówiła postępowanie Policji wobec przestępstw z nienawiści oraz podsumowała spotkanie zapraszając jednocześnie na jego kolejna edycję, która planowana jest na maj 2021 roku. Będą to spotkania w formie warsztatowej, gdzie będziemy ćwiczyli wiedzę zdobytą na dzisiejszej konferencji.

Autor: kom. Irmina Małek–Przepiórka

Powrót na górę strony