Aktualności

Podyskutują on-line o kryminalistyce. Zapraszamy na konferencję naukową

Data publikacji 12.04.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kryminalistyka i zmieniająca się rzeczywistość miejsc przestępstw” pod patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona.

Już 17 kwietnia Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oraz Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Kryminalistyka i zmieniająca się rzeczywistość miejsc przestępstw”.

W otaczającym nas świecie przestępczość jest poważnym problemem społecznym. Przestępczość jest negatywnym zjawiskiem o zasięgu ogólnoświatowym. Obecne uwarunkowania walki z przestępczością, która przenika praktycznie każdą dziedzinę życia, wymagają korzystania z wiedzy i doświadczenia wielu dziedzin nauki, sztuki, a nawet rzemiosła. Zmienia się także paradygmat walki z przestępczością, a tym samym kryminalistyka, będąca nauką interdyscyplinarną, korzystająca i adaptująca na swoje potrzeby osiągnięcia wielu różnych dyscyplin wiedzy. Słusznie mówi się o kryminalistyce, jako o nauce hybrydowej, gdyż służy realizacji procesu karnego, sięgając do coraz to nowszych zdobyczy innych nauk. Wychodząc zatem naprzeciw aktualnym potrzebom w zakresie wykrywania, dowodzenia, zapobiegania i zwalczania coraz to nowych rodzajów przestępstw na konferencji poruszone zostaną zarówno tematy odnoszące się do wyzwań i zagrożeń otaczającej nas rzeczywistości, identyfikacyjnych danego śladu, ale także wartości diagnostycznej poszczególnych metod badawczych. Prelegenci to naukowcy i jednocześnie praktycy w danej dziedzinie, wywodzący się z: Laboratoriów Kryminalistycznych, Zakładu Medycyny Sądowej, Instytutu Ekspertyz Sądowych, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, Laboratorium Analitycznego Mennica Metale i różnych ośrodków akademickich. To również wybitni biegli sądowi.

Celem konferencji jest organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec obecnych uwarunkowań wykrywania przestępstw, dyskusja nad przenikaniem się we współczesnej kryminalistyce różnych dziedzin życia, wymogów korzystania z wiedzy i doświadczenia wielu dziedzin nauki, sztuki, a nawet rzemiosła, nadanie dialogowi charakteru ogólnopolskiego w celu prezentacji dorobku specjalistów w dziedzinie zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania szerzeniu się przestępczości.

Początek konferencji o godz. 9 w aplikacji TEAMS. Udział w konferencji jest bezpłatny.

JAK DOŁĄCZYĆ? Studenci i pracownicy WSH dołączają z kalendarza lub za pomocą kodu dostępu - 0b61n8s. Osoby spoza uczelni logują się jako gość podając: login: guest@wsh.pl, hasło: WSHRadom2020.

PROGRAM KONFERENCJI

 

Powrót na górę strony