Bezpieczeństwo w sieci - diagnoza - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Bezpieczeństwo w sieci - diagnoza

Data publikacji 21.04.2021

Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Radomiu wspólnie z Zespołem Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu zorganizowali webinarium pod hasłem „Cyberpułapki”.

Szkolenie skierowane było do psychologów, pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych, pracowników Poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników socjalnych MOPS w Radomiu, kuratorów, dyrektorów Rodzinnych Domów Dziecka oraz dzielnicowych KMP w Radomiu.

Efektem końcowym webinarium było przeprowadzenie do końca marca 2021 roku na terenie radomskich szkół wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ankiety, która posłuży do zdiagnozowania obecnej sytuacji oraz dotychczasowego poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat cyberprzestrzeni.

Badania pozwolą zaplanować i podjąć niezbędne kroki, które pomogą wybrać najlepszy sposób rozwiązania problemów w danej placówce. Do badania użyto jednolitego kwestionariusza wywiadu, składającego się z 30 pytań merytorycznych w tym 3 pytań metryczkowych.

Wywiady przeprowadzono na próbie 1388 respondentów w tym: 304 uczniów ze szkół podstawowych, 488 uczniów z liceów, 523 uczniów z technikum i 73 uczniów ze szkół branżowych. Podsumowanie wyników przeprowadzonej ankiety.

Autor: asp. sztab. Kamila Adamska

Powrót na górę strony