Aktualności

„Aktywny i świadomy senior w świecie finansów” - edycja II”

Data publikacji 24.06.2021

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu zorganizował seminarium szkoleniowe dla 28 funkcjonariuszy zajmujących się profilaktyką społeczna z terenu garnizonu mazowieckiego, którzy przyjechali wraz z 28 seniorami, liderami zaangażowanymi w sprawy bezpieczeństwa osób starszych na powiatach, w których zamieszkują. Niektórzy z nich uczestniczyli także w I edycji projektu w 2018 roku.

W pierwszym dniu (22 czerwca) szkolenie rozpoczęło się od omówienia efektów I edycji „Aktywnego i świadomego seniora w świecie finansów”. Następnie Anna Sosnowska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu wprowadziła uczestników w program obecnej edycji.

Szkolenie rozpoczęła podinsp. Agnieszka Guza Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu witając uczestników spotkania. Pierwszym prelegentem był podkom. Michał Pokorski z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu, który omówił bezpieczne korzystanie z nowoczesnych usług bankowych. Następnie Sylwia Szewczyk z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu przedstawiła najpopularniejsze oszustwa popełniane wobec seniorów. Po przerwie Sylwia Potera - Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Radomiu powiedziała o prawach konsumentów na rynku finansowym. Kolejnym prelegentem był podkom. Piotr Mleczkowski z Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu omówił metody weryfikacji autentyczności banknotów. W następnej kolejności wystąpiła Edyta Kępka przedstawicielka ZUS w Radomiu przedstawiając ułatwienia dla klientów elektronicznych.

Pierwszy dzień szkolenia podsumowała kom. Irmina Małek-Przepiórka z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, prezentując temat związany z ochrona danych osobowych, aktywizując jednocześnie seniorów oraz funkcjonariuszy, aby podzielili się między sobą swoimi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Drugi dzień seminaryjny (23 czerwca) był dniem warsztatowym, rozpoczęliśmy zajęciami z samoobronnym, a także asp. Sebastian Kostera oraz sierż. szt. Dawid Sekuła z Samodzielnego Pododdziału Policji w Radomiu omówili wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń i prawidłowych reakcji. Następnie st. sierż. Cezary Jałowski również z SPPP w Radomiu – ratownik medyczny poprowadził ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób starszych.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć także jak sporządza się portret pamięciowy sprawcy przestępstwa. St. asp. Dariusz Ruszkiewicz z Laboratorium Kryminalistycznego w Radomiu opowiedział co jest ważne w sporządzaniu wizerunku – portretu osoby, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak ważne są takie działania w wykryciu potencjalnego sprawcy. Na zakończenie podinsp. Agnieszka Bareja z Sekcji Psychologów KWP zs. w Radomiu przedstawiła psychologiczne aspekty zachowań sprawców oraz metody reakcji, które powinniśmy stosować w codziennym życiu, aby uchronić się przed oszustami.

Na koniec podinsp. Agnieszka Guza wręczyła certyfikaty uczestnikom seminarium. Ponadto przedstawiciele każdej jednostki otrzymali plakaty profilaktyczne przygotowane przez studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, które będą wystawiane na terenie 28 powiatów po 5 wystaw w każdym z nich. Po seminarium funkcjonariusze Policji biorący w nim udział wspólnie ze swoimi liderami zobowiązani są zorganizować 5 spotkań z osobami starszymi na swoim terenie celem przekazania wiedzy przekazanej w trakcie spotkania.

Autor: kom. Irmina Małek-Przepiórka

  • Osoby stojące w sali wykładowej
  • Osoby stojące w sali wykładowej
  • Obrazy stojące w sali wykładowej
Powrót na górę strony