Aktualności

Mazowieccy policjanci podnosili swoje umiejętności z zakresu używania taserów

Data publikacji 15.07.2021

W KWP zs. w Radomiu odbyło się szkolenie dla koordynatorów nadzorujących zagadnienie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej czyli paralizatorów w komendach miejskich i powiatowych oraz SPPP w Radomiu i Płocku oraz SPKP w Radomiu. Szkolenie zorganizował i przeprowadził Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

W czasie szkolenia omawiano znajomość stosowania przepisów prawa przez policjantów posiadających i użytkujących urządzenia służące do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz przepisów które regulują nadzór nad zagadnieniami związanymi z paralizatorami. Omówiono budowę i właściwości przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, zagadnienia techniczne związane z obsługą i stosowaniem oraz taktykę użycia i wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, a także postępowania w przypadku użycia bądź wykorzystania paralizatora w służbie, prawidłowa ocena i analiza przez przełożonego funkcjonariusza użytkownika paralizatora.

Całość zagadnień omówił i zaprezentował na szkoleniu instruktor taser nadkom. Adam Roguski - ekspert Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu który jest koordynatorem wojewódzkim zagadnień dotyczących przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W szkoleniu wzięło udział 33 funkcjonariuszy.

Opracował Wydział Prewencji KWP

Powrót na górę strony