Aktualności

Mazowiecka grupa SPEED

Data publikacji 20.07.2021

Policyjna grupa SPEED zajmuje się głównie ujawnianiem wykroczeń, które najbardziej wpływają na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do tej grupy należy zaliczyć nadmierną prędkość, przekraczanie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, a także nieprawidłowe zachowania w rejonach przejść dla pieszych.

Przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie czy niewłaściwe zachowanie w obrębie przejść dla pieszych to szczególnie niebezpieczne wykroczenia, które mają niezwykle istotny wpływ na ryzyko zaistnienia zdarzeń drogowych. Zwłaszcza prędkość to kluczowy czynnik mający decydujące znaczenie również dla rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń przez uczestników wypadków drogowych. W celu eliminowania tych negatywnych zjawisk z mazowieckich dróg, dwa lata temu do życia powołana została grupa SPEED złożona z najbardziej doświadczonych policjantów, którzy zostali wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt do walki z piratami drogowymi.

W minionym tygodniu policjanci z grupy SPEED ujawnili 1226 wykroczeń, a 972 z nich dotyczyła przekroczeń dopuszczalnej prędkości, 13 kierujących przekroczyło prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Mundurowi nałożyli 1117 mandatów karnych i skierowali 13 wniosków do sądów o ukaranie sprawców wykroczeń. Policjanci zatrzymali 29 praw jazdy oraz 42 dowody rejestracyjne. Grupa SPEED zatrzymała również 6 pijanych kierowców oraz 6, którzy kierowali pomimo orzeczonego zakazu.

Pamiętać należy, że jazda z dużą prędkością zawsze stanowi zagrożenie zarówno dla osób podróżujących pędzącym pojazdem, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Prędkość ma wpływ na ryzyko zaistnienia wypadku drogowego i ma też decydujące znaczenie dla rodzaju i rozmiaru obrażeń uczestników takiego zdarzenia.

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony