Policjanci złożyli ślubowanie. Wręczono także medale za wzorowo pełnioną służbę - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Policjanci złożyli ślubowanie. Wręczono także medale za wzorowo pełnioną służbę

Data publikacji 22.07.2021

Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po czym trafią do jednostek macierzystych. Komendant Wojewódzki wraz z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe.

Punktualnie o godz. 11 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu insp. Waldemarowi Wołowcowi, podinsp. Krzysztof Kmieciak. Następnie ślubowanie złożyło 92 policjantów, w tym 24 policjantki.

Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa mazowieckiego i tam pełnić będą dalszą służbę.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu, w tym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Jakub Gorczyński, naczelnicy wydziałów, a także asp. szt. Tomasz Stopa, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Anna Kwasiborska, przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Radomiu

Po uroczystym ślubowaniu Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Nadano także odznaki „Zasłużony Policjant”.

Nagrodzeni oraz nowo przyjęci do służby policjanci słowa gratulacji usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca: "szanowni Państwo, gratuluję odznaczeń. Stanowią one formę podziękowań od mieszkańców Mazowsza za zapewnienie przez Was porządku publicznego. 30 lat temu podjąłem taką samą, dobrą decyzję, a noszenie munduru policyjnego, to dla mnie honor i zaszczyt. Życzę Państwu wytrwałości i cierpliwości, by stać się poważnym elementem mazowieckiej Policji". Do życzeń komendanta dołączył się także Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł: "te medale, to dowód wdzięczności od społeczeństwa. To też dodatkowa zachęta do jeszcze lepszego działania, lepszej służby (...). Nowi policjanci powinni pamiętać, że bezradni, samotni, zagubieni - Ci wszyscy ludzie powierzają swoje sprawy Państwa odpowiedzialności i profesjonalizmowi. Każdy człowiek zasługuje na szacunek. To praca, w której trzeba mieć świętą cierpliwość. Chcę byście ten dzień wspominali, jako ważny w Państwa życiu i dziękuję, że zdecydowaliście się Państwo zostać policjantami". 

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, doceniając postawę mazowieckich funkcjonariuszy w czasie działań mających na celu zwalczenie wirusa ptasiej grypy, której epidemia wybuchła kilka miesięcy temu na Mazowszu, postanowił wyróżnić szefa jednostki najbardziej zaangażowanej w walce z pomorem, insp. Witolda Lemańskiego, który do połowy lipca pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie. Komendant Wojewódzki Policji insp. Waldemar Wołowiec wyróżnił natomiast podinsp. Krzysztofa Bieleckiego - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, który z ramienia KWP zs. w Radomiu koordynował działaniami walki z ptasią grypą.

Wszystkim ślubującym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Zespół Prasowy KWP

 
 • Policjanci podczas ślubowana na sztandar
 • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wita się z policjantem
 • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wręcza odznaczenia państwowe i resortowe
 • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec podczas wręczania odznaczeń
 • policjanci podczas ślubowania
 • policjanci podczas ślubowania
 • policjanci podczas ślubowania
 • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wita się ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
 • policjanci podczas ślubowania na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
 • policjanci podczas ślubowania na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
 • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec podczas odznaczenie podinsp. Krzysztofa Bieleckiego
 • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec podczas odznaczenie insp. Witolda Lemańskiego
 • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas przemówienia
 • Komendant Wojewódzki Policji insp. Waldemar Wołowiec podczas przemówienia
 • Policjanci podczas ślubowania
Powrót na górę strony