Policyjne zabezpieczenie meczu w Radomiu - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Policyjne zabezpieczenie meczu w Radomiu

Data publikacji 02.08.2021

Policjanci skutecznie zadbali o bezpieczeństwo podczas odbywającego się w sobotę meczu podwyższonego ryzyka pomiędzy Radomiakiem Radom i Legią Warszawa. Podjęto blisko 120 interwencji w związku ze spożywaniem alkoholu, zakłóceniem porządku, wulgarnym zachowaniem oraz naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w czasie których wylegitymowano 210 osób. Zatrzymano 4 osoby, które wtargnęły na stadion oraz 2 nietrzeźwych kierowców.

W sobotę na Stadionie MOSiR w Radomiu został rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy Radomiakiem Radom i Legią Warszawa. Nad bezpieczeństwem kibiców oraz osób, które nie brały udziału w wydarzeniu sportowym czuwali policjanci z Mazowsza wspierani przez funkcjonariuszy z garnizonu stołecznego. Podczas zabezpieczenia wdrożone zostały w całym mieście szczególne środki ostrożności, przede wszystkim wokół stadionu i w rejonie centrum miasta.

Nie obyło się bez interwencji, głównie wobec osób, które dopuściły się wykroczeń porządkowych. Policjanci interweniowali niemal 120 razy. W czasie całej akcji pod kryptonimem „Legia 2021” wylegitymowano 210 osób, spośród których 97 ukarano mandatami, m.in. za spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku. Policjanci zatrzymali także 2 nietrzeźwych kierowców. Monitorowali także drogi, którymi przemieszczały się pojazdy w grupami kibiców w drodze do Radomia oraz po meczu.

Służba porządkowa ujęła 4 osoby (28-48 lat), w tym 3 mężczyzn i jedną kobietę, które wtargnęły na teren stadionu i przekazane policjantom, którzy czuwali nad bezpieczeństwem radomian, którzy tłumnie zgromadzili się na stadionie oraz wokół niego. Trójka z zatrzymanych już została ukarana grzywnami po 2 tys. zł oraz dwuletnimi zakazami udziału w imprezach masowych. 48-latka w najbliższym czasie z swojego zachowania będzie musiała tłumaczyć się przed sądem.

Podczas zabezpieczenia imprezy nie doszło do poważnych incydentów. Jednak policjanci cały czas analizują nagrania video, których celem jest identyfikacja osób, które w czasie meczu zasłaniały twarze oraz odpalały race.

Warto przypomnieć, że obowiązki leżą nie tylko po stronie organizatorów wydarzenia, ale także jego uczestników - są oni zobowiązani „zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób” oraz przestrzegać regulaminów obiektu i imprezy. Nie mogą również wnosić i posiadać na terenie przedsięwzięcia broni czy innych niebezpiecznych przedmiotów (materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych), napojów alkoholowych (prócz dopuszczonych do sprzedaży na terenie imprezy produktów zawierających maksymalnie 3,5% alkoholu), środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Dzięki więc odpowiedniemu przygotowaniu każdej ze stron, począwszy od organizatora, przez służby porządkowe i informacyjne, a także uczestników imprezy, możliwe jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim. A jak wiadomo - bezpieczeństwo to podstawa, szczególnie w przypadku dużych wydarzeń, jak mecze piłkarskie. Zabrania się też wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art. 8a.

Zespół Prasowy KWP

Powrót na górę strony