Aktualności

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa

Data publikacji 26.11.2021

Wczoraj odbyło się szkolenie on-line pn. „Cyber(nie)bezpieczeństwo”, zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji cyfrowych, jak również zwiększenie świadomości na temat cyberzagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy zajmujących się zadaniami z zakresu profilaktyki społecznej z 28 jednostek garnizonu mazowieckiego

Spotkanie rozpoczął mł. insp. Witold Krawczyk Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, który powitał wszystkich uczestników oraz prowadzącego szkolenie Łukasza Gierka. Naczelnik mówił o tym jak ważna jest poprawa świadomości realnych zagrożeń cyfrowego świata oraz nauka zasad odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Podkreślił, że to właśnie edukacja może przyczynić się do ograniczenia sytuacji, w których dzieci, młodzież, jak również osoby dorosłe mogą doświadczyć cyberzagrożeń.

Za sprawą Internetu i aktywności jego użytkowników w przestrzeni wirtualnej, informacje o życiu ludzi są coraz bardziej eksponowane. Ludzie często nieświadomi wystawiają się na niebezpieczeństwo. Jak mówił edukator cyfrowy – Łukasz Gierek, w Internecie nie jesteśmy anonimowi i każda nasza wizyta w wirtualnym świecie pozostawia po sobie cyfrowy ślad.

Uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć przykłady jak wygląda taki zapis naszych aktywności i funkcjonowania w sieci, jakie informacje generują aplikacje, których używamy oraz na co zwracać szczególną uwagę.

W podsumowaniu spotkania Anna Sosnowska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podziękowała Łukaszowi Gierkowi za przekazane treści oraz wiedzę, które to przełożą się na jakość działań służbowych w obszarze cyberbezpieczeństwa realizowanych przez funkcjonariuszy Policji zajmujących się profilaktyką społeczną na terenie garnizonu mazowieckiego.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony