Aktualności

Spotkanie policjantów z mieszkańcami Radomia z okazji Święta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej

Data publikacji 24.04.2017

Obchody Święta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej były kolejną okazją do spotkania policjantów Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu ze społecznością lokalną. Funkcjonariusze promowali bezpieczny styl życia. Osoby starsze informowali o istiejących zagrożeniach oraz zaznajamiali mieszkańców z aplikacją „Moja Komenda” i Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa w ramach działania Dzielnicowy bliżej nas.

W miniony czwartek na deptaku przed kościołem garnizonowym w Radomiu zebrali się żołnierze Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele innych służb mundurowych, kadeci klas mundurowych oraz mieszkańcy Radomia. Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w trakcie trwania uroczystości informowali zainteresowanych o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, zagrożeniach bezpośrednio powiązanych z uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi oraz udzielali porad tym, którzy zetknęli się z problemem przemocy domowej w zakresie możliwości skorzystania z pomocy osób i instytucji.


Wśród młodzieży funkcjonariusze promowali modę na życie wolne od uzależnień, poprzez propagowanie aktywności fizycznej i stałe poszukiwanie indywidualnych pasji życiowych.  Liczne grono odbiorców stanowiły także osoby z dużym doświadczeniem życiowym, które zgodnie z założeniami Kampanii Społecznej „BEZPIECZNY SENIOR” dowiadywały się o niebezpieczeństwach czyhających na osoby starsze i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia. Do przekazywanych w trakcie licznych rozmów z mieszkańcami informacji, dołączane były ulotki i broszury, które szczegółowo przedstawiały dane zagadnienie i zawierały adresy instytucji zajmujących się wsparciem osób.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje o zasadach korzystania z aplikacji „Moja Komenda” i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w ramach działania Dzielnicowy bliżej nas. Wiele osób od razu na miejscu dzięki wskazówkom policjantów skorzystało z możliwości samodzielnego wykorzystania telefonu do ustalenia właściwego miejscowo dzielnicowego tj. jego danych personalnych, adresu e-mail, numeru telefonu służbowego oraz podstawowego zakresu zagadnień, które są w jego kompetencjach zawodowych (policjant pierwszego kontaktu działający na rzecz mieszkańców, inicjator działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo w rejonie służbowym).


Nie zabrakło także Mobilnego Punktu Profilaktycznego. Policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu dla odwiedzających przygotowały liczne atrakcje. Do dyspozycji był m.in. rowerowy tor przeszkód oraz autochodzik, z którego mogli skorzystać najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego. Spotkanie było również okazją do promowania noszenia odblasków, jako elementu wpływającego na poprawę bezpieczeństwa szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.


Uroczystości zakończyły się pamiątkowym zdjęciem z żołnierzami Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, którym składamy serdeczne życzenia pełnej satysfakcji oraz zadowolenia z trudnej i odpowiedzialnej służby.
        WP / WRD KWP zs. w Radomiu
 

Powrót na górę strony