Aktualności

Gala B&N, czyli podsumowanie realizacji zadania wynikającego z założeń Strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze Województwa Mazowieckiego

Data publikacji 04.05.2017

Realizując zadania zawarte w Strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w latach 2014 – 2020 nadszedł czas na podsumowanie jednego z działań będących elementem programu „Bezpieczny i Odpowiedzialny Człowiek”. Priorytetem w tym obszarze jest edukacja szkolna i przedszkolna.

Realizację projektu rozpoczęto na początku 2015 roku od przeprowadzenia dwudniowego specjalistycznego szkolenia dla 18 wytypowanych metodyków nauczania z obszaru województwa mazowieckiego oraz cyklu konferencji we wszystkich subregionach województwa. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych samorządów, komend policji oraz zainteresowani nauczyciele. Kolejny etap programu to szkolenia dla nauczycieli zajmujących się realizacją wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych. Każdy z uczestników poznawał założenia programu oraz sposoby i metody ich realizacji. Po tym etapie projektu nauczyciele przystąpili w swoich regionach do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, które następnie były publikowane na stronach mediów społecznościowych programu profilaktycznego B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony” autorstwa Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Program B&N został objęty patronatem przez Marszałka oraz Wojewodę Mazowieckiego. Partnerami Strategicznymi zostali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowieckie Ośrodki Ruchu Drogowego, a także Mazowiecki Kurator Oświaty.

Stanowisko konsultanta/koordynatora ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego utworzone na potrzeby placówek oświatowych wynika z założeń Strategii i stanowi alternatywę dla stosowanych dotychczas rozwiązań w systemie edukacji. To innowacyjne działanie, niespotykane dotychczas w naszym kraju z pewnością przyczyni się do poprawy jakości kształcenia oraz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie całego województwa. Nauczyciel specjalizujący się w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa drogowego będzie służył pomocą i wsparciem dla innych nauczycieli oraz dla rodziców i opiekunów dzieci. Jego zadanie to inicjowanie ciekawych programów edukacyjnych, zachęcanie rodziców do czynnej współpracy, a także kontrola nad sposobem prowadzenia zajęć
z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji oraz koordynacja wszelakich działań związanych z promocją bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym na terenie gminy i okolicznych miejscowości czyli wśród społeczności lokalnych. Warto wspomnieć, że inicjatorem tego projektu był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.

Sukces tego przedsięwzięcia byłby niemożliwy do osiągnięcia bez zaangażowanie wielu instytucji mających swoich przedstawicieli w Mazowieckiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szczególny wkład merytoryczny wniosły Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu.

Podsumowanie projektu odbędzie się 8 maja, o godz. 10.30 w Auli Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36. ZAPRASZAMY!

 

Autor: podinsp. Stanisław Popiel

Powrót na górę strony