Aktualności

Mazowiecka Policja podsumowała 2021 rok

Data publikacji 17.02.2022

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę mazowieckiej Policji w 2021 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez mazowieckich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane przedsięwzięcia. Szef mazowieckich policjantów insp. Waldemar Wołowiec nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa odprawa, w której uczestniczyła kadra kierownicza garnizonu mazowieckiego Policji odbyła się w formie wideokonferencji. Poprzez łącza internetowe w odprawie uczestniczył także Wojewoda Mazowiecki - Konstanty Radziwiłł.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się odprawa podsumowująca rok 2021 w garnizonie mazowieckim. Odprawie, w której on-line uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec. Wzięli w niej udział także zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu: insp. Jakub Gorczyński, mł. insp. Piotr Janik, insp. Dariusz Krzesicki, Prokuratorzy Okręgowi z Ostrołęki i Siedlec oraz przedstawiciele CBŚP i BSWP.

Odprawę rozpoczął insp. Waldemar Wołowiec, który przedstawił sprawy kadrowe i związane z dyscypliną w służbie, a także najważniejsze wydarzenia minionego roku. W garnizonie mazowieckim służbę pełni 5560 policjantów i pracuje 1344 pracowników Policji. W 2021 roku przyjęto do służby 367 osób.

W 2021 roku policjanci reagowali na zgłoszenia mieszkańców do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku 2021 roku na KMZB na Mazowszu naniesiono 24095 zgłoszeń, z których policjanci potwierdzili ponad 63%. Komendant omówił zadania realizowane przez policjantów w związku ze stanem epidemii. Funkcjonariusze wykonali ponad 5,2 mln sprawdzeń osób będących na kwarantannie i sporządzili ponad 31 tys. informacji do służb sanitarnych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami obowiązujących przepisów.

Następnie głos zabrał Konstanty Radziwiłł - Wojewoda Mazowiecki, który podziękował policjantom za ich pracę i ciągłą gotowość do współpracy. Wojewoda podziękował za skuteczność w zwalczaniu przestępczości, co ma ogromy wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Mazowsza. Jak podkreślił Konstanty Radziwiłł, miniony rok, to też trudny pandemiczny czas, w którym Policja wykonała ogromną liczbę dodatkowych zadań, co na pewno przyczyniło się do uratowania życia wielu ludziom. Podziękował również za zaangażowanie w zwalczanie ptasiej grypy oraz udzielenie pomocy w kryzysie na granicy. 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński omówił sprawy związane z pionem prewencji. W związku z pandemią koronawirusa od marca 2020 r. działa całodobowe Centrum Operacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, do którego zadań należy m.in. zbieranie i analizowanie danych dotyczących kwarantanny oraz izolacji osób na terenie województwa mazowieckiego oraz współpraca z innymi podmiotami i służbami zaangażowanymi w walkę z epidemią. Poruszono także kwestie powstałych w 2021 roku Nieetatowych Grup Realizacyjnych w Komendach Miejskich Policji, które rozpoczęły swoje funkcjonowanie w lipcu minionego roku. Komendant podkreślił także istotną rolę dzielnicowego dla społeczeństwa oraz jak ważne są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku 2021 odnotowano 1837 wypadków drogowych, tj. o 62 wypadki więcej niż w roku 2020. W wypadkach tych rannych zostało 2192 (2014 w 2020r.), a śmierć poniosło 242 osoby, to jest aż o 44 osoby mniej niż w 2020 roku.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik omówił zagadnienia związane z przestępczością kryminalną. Rok 2021 to 43955 przestępstw stwierdzonych, z których 76% zostało wykrytych.

Zagadnienia logistyczne, w tym zakończone i planowane inwestycje budowlane, a także wyzwania, jakie stoją przed mazowiecką Policją w roku 2022 przedstawił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Dariusz Krzesicki. Jedną z ważniejszych inwestycji związanych z modernizacją obiektów Policji jest dokończenie budowy Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. W 2021 roku KWP zs. w Radomiu pozyskała 117 pojazdów.

Na zakończenie insp. Waldemar Wołowiec podziękował policjantom i pracownikom Policji za trud służby i pracy w 2021 roku i życzył dalszych wielu sukcesów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza.

Powrót na górę strony