Aktualności

Oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej

Data publikacji 13.04.2022

W osiemdziesiątą drugą rocznicę zbrodni katyńskiej I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński wraz z dowódcami SPPP z Radomia i Płocka oraz SPKP, a także Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945. W uroczystościach, które odbyły się przed Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu, mazowiecki garnizon Policji reprezentował mł. insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

82 lat temu wymordowano blisko 22 tysiące obywateli polskich. W zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje i Charkowie spoczywają oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa śląskiego, żołnierze KOP, funkcjonariusze SG, Straży Więziennej, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, ziemianie, lekarze, nauczyciele, i prawnicy. Wszyscy stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej oddali dzisiaj, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński wraz z mł. insp. Mirosławem Majstrakiem - dowódcą Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, mł. insp. Rafałem Szarwińskim - dowódcą Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku, nadkom. Grzegorzem Chrzanowskim - zastępcą dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu i mł. insp. Dariuszem Brzezickim - Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, którzy złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym policjantów II RP pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945 posadowionym przed budynkiem KWP zs. w Radomiu.

W oficjalnych uroczystościach, które odbyły się przed Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu, KWP zs. w Radomiu reprezentował mł. insp. Piotr Janik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Dzisiejsza cisza, która panowała w czasie składania kwiatów była symboliczna i równie wymowna, jak symboliczne i wymowne są co roku policyjne uroczystości upamiętniające ofiary sowieckiego totalitaryzmu, o których zawsze pamiętamy i pamiętać będziemy.

Zespół Prasowy KWP

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej:

Wegrów

Sochaczew

Łosice

Powrót na górę strony