Aktualności

Cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci i przemoc rówieśnicza

Data publikacji 17.05.2017

Mini Konferencja w ramach Szydłowieckich Dni Profilaktyki pod hasłem „Cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci i przemoc rówieśnicza”. To spotkanie, które miało miejsce w Szydłowcu 16 maja wpisując się w ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Konferencja przygotowana została głównie dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów i nauczycieli oraz innych instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Przedsięwzięcie zorganizowały wspólnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu, Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu oraz szydłowiecki Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, we współpracy z Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szydłowcu, Jastrzębiu i Orońsku.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Szydłowcu, przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. Pośród gości znaleźli się też dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych.

Obecni na konferencji policjanci przybliżyli zebranym tematykę związaną z przemocą rówieśniczą oraz omówili sposoby przeciwdziałania temu zjawisku wśród młodych ludzi, zaprezentowali skalę cyberprzestępczości występującej w garnizonie mazowieckim w 2016 r., omówili przepisy kodeksu karnego dotyczące tego zagadnienia. Funkcjonariusze poruszyli też problem zagrożeń, jakie mogą spotkać młodych ludzi korzystających z internetu i w jaki sposób chronić najmłodszych użytkowników sieci internetowej, poradzili też gdzie szukać pomocy w sytuacjach niebezpieczeństwa dotyczącego dzieci i młodzieży.

Powrót na górę strony