Aktualności

„Świadomy senior to BEZPIECZNY senior”

Data publikacji 30.09.2022

Oszuści wyłudzający pieniądze metodą na „wnuczka" czy „funkcjonariusza" wciąż oszukują osoby starsze na terenie Mazowsza.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu wspólnie z Wydziałem Kryminalnym oraz Sekcją Psychologów zorganizowali cykl seminariów szkoleniowych (online) skierowanych do dzielnicowych z terenu garnizonu mazowieckiego, których celem było przeciwdziałanie oszustwom na „wnuczka” czy „funkcjonariusza” na szkodę osób starszych z terenu garnizonu mazowieckiego.

Potrzeba intensyfikacji działań o charakterze profilaktycznym skierowanych do najstarszej grupy naszego społeczeństwa jest podyktowana eskalacją negatywnych zjawisk w postaci oszustw popełnianych na szkodę osób starszych. Policja coraz częściej spotyka się z przestępstwami, w których pokrzywdzonymi są osoby w podeszłym wieku. Sprawcy nie zważają na status społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć czy chęć pomocy innym osobom. Jest to przesłanka ku temu, aby w trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców województwa mazowieckiego przeprowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną mającą na celu podniesienie świadomości seniorów w kwestii ogromnego wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia - na ich własne bezpieczeństwo.

Mając na uwadze dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z przekazem profilaktycznym zasadnym było włączenie do działań profilaktycznych dzielnicowych, którzy w swojej codziennej służbie maja największy kontakt i posiadają najpełniejszą wiedzę o jego mieszkańcach. Celem ujednolicenia wiedzy dzielnicowych zorganizowano powyższe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa seniorów. Uzupełniona wiedza w trakcie odbytego seminarium umożliwi dzielnicowym skuteczne prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych.

Podczas realizowanego szkolenia funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu zaprezentował najpopularniejsze oszustwa „na legendę” i omówił jak nie stać się ofiarą lub sprawcą przestępstwa, a także policyjni psycholodzy opowiedzieli o psychologicznych aspektach wyłudzeń pieniężnych na przykładzie portali randkowych.

Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych najbliższych! Nie pozwólmy, aby stracili dorobek swojego życia!

Pamiętajmy!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach!

Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!

Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!

Natychmiast poinformuj o tym Policję.

Opr. Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu.

 

 

 

Powrót na górę strony