Aktualności

Szkolenie funkcjonariuszy w trosce o dobro dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie

Data publikacji 19.10.2022

Wczoraj (18.10) w komendzie w Żurominie przeprowadzono kolejne szkolenie dla funkcjonariuszy Policji na temat „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie” na terenie garnizonu mazowieckiego.

Działanie jest realizowane w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, a Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, a głównym narzędziem i zadaniem będzie przekazanie dzieciom w rodzinach dotkniętych problemem przemocy domowej maskotek z zamieszczonym numerem telefonu zaufania 116 111 w ramach wizyt sprawdzających dzielnicowego.

Program przyczynia się do doskonalenia umiejętności udzielania wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Realizowany jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu od 2013 r. W pilotażu programu szkoleniem objęto dwie komendy:  KPP Węgrów i  KPP Szydłowiec.  W kolejnej edycji przeszkolono policjantów z 15 komend garnizonu mazowieckiego: KMP Radom, KMP Siedlce, KPP Garwolin, KPP Mława, KPP Pułtusk, KPP Sochaczew, KPP Przysucha, KPP Sierpc, KMP Ostrołęka, KPP Ciechanów, KPP Ostrów Mazowiecka, KMP Płock, KPP Płońsk, KPP Kozienice, KPP Białobrzegi. Od października rozpoczął się kolejny cykl szkoleń dla pozostałych jednostek garnizonu mazowieckiego.

Podczas szkolenia funkcjonariusze KPP w Żurominie uzyskali wiedzę na temat charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie oraz założeń i sposobu realizacji programu. Wielokrotnie podkreślono znaczenie i wpływ wczesnej interwencji, będącego warunkiem koniecznym do zminimalizowania negatywnych konsekwencji doświadczania przez dzieci przemocy i zaniedbania ze strony rodziców, czy opiekunów. Funkcjonariusze Policji przeprowadzający interwencję w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie mają obowiązek m.in. udzielenia osobom pokrzywdzonym niezbędnej pomocy, podjęcie niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia, ustalenia przebiegu zdarzeń i jego następstw. Ale jednocześnie istotnym zadaniem jest otoczenie wsparciem dzieci, które są często świadkami przemocy lub osobami doświadczającymi przemocy czy zaniedbywania ze strony członków rodziny.

Kolejnym omówionym zagadnieniem były zasady funkcjonowania telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116111 oraz telefonu zaufania dla rodziców i profesjonalistów 0800100100, telefonu zaufania 800121212 Rzecznika Praw Dziecka oraz  800119119 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W spotkaniu podjęto także dyskusję na temat wyzwań funkcjonariuszy wynikających z nowych uprawnień Policji jakim jest wydanie „Nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia/złamanie nakazu/złamanie zakazu”.

Na zakończenie odbył się pokaz filmu „MIŚ Ufniś” na temat programu, który Urząd Marszałkowski w Warszawie i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zrealizowali wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

W szkoleniu udział wzięło 16 funkcjonariuszy, głównie dzielnicowych, jak i zespołów patrolowo-interwencyjnych, a także średnia klasa kierownicza jednostki.

Autor: Sylwia Szewczyk/Wydział Prewencji KWP

Powrót na górę strony