Aktualności

Policja bliżej społeczności żydowskiej i romskiej

Data publikacji 27.10.2022

26 października 2022 roku w KWP zs. w Radomiu w ramach przeciwdziałania dyskryminacji i realizacji zasady równego traktowania, odbyły się kolejne spotkania edukacyjne, dotyczące budowania współpracy ze społecznościami: żydowską i romską. Zajęcia zorganizowano dla funkcjonariuszy z wszystkich jednostek i wybranych komórek organizacyjnych Policji garnizonu mazowieckiego.

Kontynuacja tej formy edukacji była możliwa dzięki bieżącej współpracy, realizowanej w szczególności na podstawie porozumienia, zawartego między Komendą Główną Policji a Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w sprawie realizacji projektu „Edukacja antydyskryminacyjna – przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji”.

Multimedialne wykłady przeprowadziły wysoce merytoryczne i niezawodne we współpracy, także z mazowiecką Policją, ekspertki z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Fundacji w Stronę Dialogu (poprzednio Fundacja Dialog Pheniben):

  • Dagmara Mańka-Wizor i Katarzyna Jankowska (Społeczność żydowska w Polsce),
  • Agnieszka Caban (Społeczność romska w Polsce).

Moderatorem prelekcji był mł. insp. Zenon Romanek - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu ds. Ochrony Praw Człowieka.

Celem projektu było:

  • wzmocnienie wrażliwości policjantów w zakresie respektowania godności osobowej każdego człowieka oraz,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu równego traktowania i metodologii reagowania na zachowania dyskryminacyjne,
  • wskazanie narzędzi i metod wzmacniających działania równościowe.

Uczestnicy otrzymali także materiały edukacyjne o tematyce żydowskiej i romskiej:

  •  „Budowanie współpracy ze społecznością żydowską. Przewodnik dla Policji”;
  •  „Przewodnik po judaizmie dla policjantów, edycja 2”;
  • „Romowie. Przewodnik dla Policji”.

Powyższe pozycje książkowe są również dostępne w wersji elektronicznej w zakładce dot. ochrony praw człowieka.

mł. insp. Zenon Romanek

Powrót na górę strony