Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno – edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego

Data publikacji 04.11.2022

Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu został laureatem konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego organizowaną w czasie wakacji 2022 na terenie województwa mazowieckiego.

Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Komenda Stołeczna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu zorganizowali czwartą edycję konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego przeprowadzoną w czasie wakacji. Konkurs trwał od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego. Patronatem honorowym konkurs objął Wojewoda Mazowiecki, który również ufundował nagrodę dla zwycięzcy. Celem głównym konkursu jest m.in. inspirowanie osób i instytucji do nowatorskich działań profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych, pomoc w realizacji działań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wyróżnienie inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa.

Dziś w uroczystym finale w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu udział wziął Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz jego I Zastępca insp. Jakub Gorczyński, a także przedstawiciele instytucji i organizacji, które przystąpiły do konkursu. Wicewojewoda Mazowiecki wręczył laureatowi konkursu nagrodę w postaci sprzętu multimedialnego, które odebrała Dyrektor Publicznego Ogródka Jordanowskiego w Radomiu Pani Anna Różycka. Inicjatywa zorganizowana przez tę placówkę otrzymała najwyższą ilość punktów. Odbiorcami przygotowanego przez tę placówkę przedsięwzięcia było 122 dzieci w wieku 3 – 16 lat z terenu Radomia. Program inicjatywy był dostosowany do wieku, umiejętności, zainteresowań młodych ludzi. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych, kulturalnych, kulinarnych, manualnych, artystycznych oraz w wartościowych spotkaniach z zaproszonymi gośćmi z różnych instytucji i służb. Wartością dodaną dla inicjatywy był udział w niej dzieci z domów dziecka oraz dzieci z Ukrainy. Dla wszystkich uczestników placówka zapewniła wyżywienie.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele instytucji, które przystąpiły do konkursu i otrzymały wyróżnienia oraz bony podarunkowe. Byli to przedstawiciele Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie – Jeziornie,  Stowarzyszenia Kultura-Oświata-Samorządność KOS z Siedlec, oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

  • Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno – edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
  • Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno – edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
  • Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
  • Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno – edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
  • Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno – edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
  • Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
  • Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno–edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego
Powrót na górę strony